Nederlands Kamerkoor / DC Nanine Linning

Nederlands Kamerkoor / DC Nanine Linning

Di Lasso’s Tranen van Petrus

Nederlands Kamerkoor / DC Nanine Linning

Di Lasso’s Tranen van Petrus

  • Zondag 20 maart 2022
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)

In De tranen van Petrus plaatst het Nederlands Kamerkoor op prachtige en ontroerende wijze Orlando di Lasso’s meesterwerk in actuele context: wat gebeurt er met de mens ten tijde van isolatie, eenzaamheid en wanhoop?

Alexandre Riabko (eerste solist Hamburg Ballet) kruipt in de huid van Petrus – apostel en misschien wel de trouwste volgeling van Jezus. Toch verloochent hij Jezus. Pas als hij een haan hoort kraaien, beseft hij zijn misstap. De schuld, spijt, desillusie en eenzaamheid die volgen komen tot leven in een scenisch samenspel tussen Petrus en het koor, in een co-regie van Tido Visser en Nanine Linning.

Poëtisch, confronterend, en actueel
De worsteling van Petrus wordt gadegeslagen en begeleid door zeven zangers in levensgrote glazen zuilen. Wie is er eenzamer? Hij die opgesloten is of hij die niemand heeft om zijn vrijheid mee te delen? Hoe verhoudt zijn idealisme zich vandaag de dag tot een wereld waarin mensen kiezen voor eigenbelang, een maatschappij waarin de oneliner het wint van de nuance, een maatschappij waarin blinde macht gaat boven moreel gezag? Poëtisch, confronterend, en actueel.

Geniale koormuziek naar het nu trekken – dat is een van de dingen die het Ned. Kamerkoor erg goed doet. (…) Schoonheid in klank en beeld.”
– NRC Handelsblad ★★★★

De Tranen van Petrus van het Nederlands Kamerkoor vermengt meerdere kunstvormen en dat levert pure beeldpoëzie op.”
– Trouw

dirigent: Peter Dijkstra | dans: Alexandre Riabko (eerste solist Hamburg Ballet) | co-regie en concept: Tido Visser | co-regie en choreografie: Nanine Linning | kostuumontwerp: Irina Shaposhnikova |