Noord Nederlands Orkest & Wayne Marshall

Noord Nederlands Orkest & Wayne Marshall

Swing Symphony

Noord Nederlands Orkest & Wayne Marshall

Swing Symphony

  • Donderdag 14 november 2024
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Donderdag 14 november 2024
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start of event
  • (Times are subject to change)

De wereldberoemde Amerikaanse trompettist en componist Wynton Marsalis schreef met Swing Symphony een groots werk in de optimistische geest van jazzlegende Duke Ellington. In zeven delen beschrijft deze unieke combi van jazz en klassiek de ontwikkeling van de vroegste jazz, de ragtime, tot de nieuwste die met een vleugje nostalgie gepaard gaat.

Met deze Swing Symphony, zijn derde, bestrijkt Marsalis een breed emotioneel scala. Het stuk ontstond in 2010 uit een gezamenlijke opdracht van onder andere twee grote Amerikaanse orkesten. Gershwin, Bernstein en Copland vormden de inspiratie. Symfonieorkest, de bigband van het Prins Claus Conservatorium en verschillende jazz solisten uit New York verenigen zich op donderdag 14 november voor de uitvoering in De Oosterpoort.

Vooraf brengt het ZO! Gospel Choir gospelsongs, die als geen andere muziek laten horen waaruit de jazz is voortgekomen. Deze spirituals waren de even weemoedige als verleidelijke liederen die de Afro-Americans in de negentiende eeuw zongen als slaven op de katoenvelden van de zuidelijke staten van Amerika.

Bezetting
dirigent: Wayne Marshall | koor: ZO! Gospel Choir | trompet: Jim Rotondi | trombone: Louis Bonilla | saxofoon: Don Braden | contrabas: Joris Teepe | drums: Gene Jackson | piano: Danny Grissett | m.m.v. Bigband Prins Claus Conservatorium

World-renowned American trumpeter and composer Wynton Marsalis wrote a great work in the optimistic spirit of jazz legend Duke Ellington with Swing Symphony. In seven movements, this unique combo of jazz and classical describes the development from the earliest jazz, ragtime, to the latest that comes with a touch of nostalgia.

With this Swing Symphony, his third, Marsalis covers a wide emotional range. The piece emerged in 2010 from a joint commission from two major American orchestras, among others. Gershwin, Bernstein and Copland were the inspiration. Symphony orchestra, the big band of the Prince Claus Conservatory of Music and several jazz soloists from New York unite for the performance at De Oosterpoort on Thursday, Nov. 14.

Beforehand, the ZO! Gospel Choir will perform gospel songs, which showcase like no other music from which jazz emerged. These spirituals were the songs as melancholy as they were alluring that African-Americans sang as slaves in the cotton fields of America’s southern states in the nineteenth century.

World-renowned American trumpeter and composer Wynton Marsalis wrote a great work in the optimistic spirit of jazz legend Duke Ellington with Swing Symphony. In seven movements, this unique combo of jazz and classical describes the development from the earliest jazz, ragtime, to the latest that comes with a touch of nostalgia.

With this Swing Symphony, his third, Marsalis covers a wide emotional range. The piece emerged in 2010 from a joint commission from two major American orchestras, among others. Gershwin, Bernstein and Copland were the inspiration. Symphony orchestra, the big band of the Prince Claus Conservatory of Music and several jazz soloists from New York unite for the performance at De Oosterpoort on Thursday, Nov. 14.

Beforehand, the ZO! Gospel Choir will perform gospel songs, which showcase like no other music from which jazz emerged. These spirituals were the songs as melancholy as they were alluring that African-Americans sang as slaves in the cotton fields of America’s southern states in the nineteenth century.