Nederlandse Reisopera

Nederlandse Reisopera

L’Incoronazione di Poppea / Monteverdi

Nederlandse Reisopera

L’Incoronazione di Poppea / Monteverdi

  • Zaterdag 19 april 2025
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 19:30 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zaterdag 19 april 2025
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 19:30 start of event
  • (Times are subject to change)

Onder het bloedige bewind van de jonge keizer Nerone kan niets en niemand de opkomst van de mooie en immorele Poppea tegenhouden. Macht en lust, daar gaat het om bij deze doortrapte vrouw. De meest flamboyante Shakespeare-drama’s en de beste huidige tv-series verbleken in vergelijking met deze productie als het gaat om het helder weergeven van de passies van de mensheid – van slaapkamer tot politieke arena. Het verhaal over de kroning van Poppea combineert het beste en slechtste in de mens via een grote verscheidenheid aan hoofdrolspelers en kleurrijke bijfiguren, gecombineerd met de aangrijpende muziek van Monteverdi.

Regisseur Ted Huffman creëerde een rollenspel dat de mechanismen van de menselijke samenleving aan het licht brengt als een eeuwige komedie van macht en verleiding. Zijn bewerking van L’Incoronazione di Poppea was een grote hit op de operafestivals in Aix-en-Provence (2022) en Versailles (2023). Reden genoeg voor de Reisopera om deze productie naar Nederland te halen. “Deze benadert perfectie in ieder opzicht. Na drie uur muziek, zang en spel worden we achtergelaten met het verlangen naar meer.” (La Marseillaise)

muziek: Claudio Monteverdi | libretto: Giovanni Francesco Busenello | muzikale leiding: Mónica Pustilnik | regie: Ted Huffman | met: Catherine Trottmann, Jake Arditti, Luciana Mancini, Marcel Beekman, Lilian Farahani e.a. | dramaturg: Antonio Cuenca Ruiz | decorontwerp: Johannes Schütz en Anna Wörl | kostuumontwerp: Astrid Klein | lichtontwerp: Bertrand Couderc | m.m.v Cappella Mediterranea

“Deze productie benadert perfectie in ieder opzicht. Na drie uur muziek, zang en spel worden we achtergelaten met het verlangen naar meer.”
La Marseillaise

“Een krachtig en intens theaterstuk.”
OperaWire

Alleen geplaceerde zitplaatsen beschikbaar

Under the bloody reign of the young emperor Nerone, nothing and no one can stop the rise of the beautiful and immoral Poppea. Power and lust, that’s what this traitorous woman is all about. The most flamboyant Shakespeare dramas and the best current TV series pale in comparison to this production when it comes to vividly portraying the passions of mankind – from bedroom to political arena. The story of Poppea’s coronation combines the best and worst in man through a wide variety of protagonists and colorful side characters, combined with Monteverdi’s moving music.

Director Ted Huffman created a role-play that reveals the mechanisms of human society as an eternal comedy of power and seduction. His adaptation of L’Incoronazione di Poppea was a big hit at the opera festivals in Aix-en-Provence (2022) and Versailles (2023). Reason enough for the Reisopera to bring this production to the Netherlands. “This one approaches perfection in every respect. After three hours of music, singing and acting, we are left wanting more.” (La Marseillaise)