Nederlandse Bachvereniging

Nederlandse Bachvereniging

Bachs Brandenburgse concerten

Nederlandse Bachvereniging

Bachs Brandenburgse concerten

  • Vrijdag 28 september 2018
  • 19:30: Zaaldeur open
  • 20:15 : Aanvang concert
  • 22:00: Einde concert
  • :
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Vrijdag 28 september 2018
  • start of event
  • (Times are subject to change)

Bachs Brandenburgse Concerten

De ‘Brandenburgse Concerten’ behoren tot Bachs bekendste werken. De serie van zes concerten kreeg de bijnaam pas in de negentiende eeuw, als verwijzing naar Christian Ludwig von Brandenburg, de Berlijnse keurvorst aan wie Bach de verzameling in 1721 overhandigde als muzikale sollicitatiebrief. De werken vormen dan ook een indrukwekkende staalkaart van wat de Duitse barokmeester allemaal kon met het ‘concerto grosso’. Bach bracht bijzondere combinaties van instrumenten bijeen en voorzag ze van magistrale solo’s en dialogen.

Inleiding om 19:00

Inleiding om 19:00

Voorafgaand aan deze voorstelling is er een inleiding door Chris Fictoor om 19.00 uur. Deuren gaan om 18.45 uur open. Kaarten à € 2,50 kunt u meebestellen bij uw bestelling of apart bestellen wanneer u al kaarten heeft.

Mooie muziek

Zo staat het stralende eerste concert bekend om de boeiende hoornpartij, wordt in het tweede de virtuositeit van de trompettist op de proef gesteld, voert in het vijfde het klavecimbel het hoogste woord en kreeg het zesde concert dankzij de inzet van lage strijkers donkere kleureffecten mee. Het orkest van de Nederlandse Bachvereniging laat het u allemaal horen onder aanvoering van de nieuwe artistiek leider en concertmeester Shunske Sato, de opvolger van Jos van Veldhoven.

Lees hier alvast het programmaboekje.

J.S. Bach: Brandenburgs Concert nr. 1, BWV 1046
Erlebach: Affetuoso, allegro, en grave uit Sonate nr. 6 in F
J.S. Bach: Brandenburgs Concert nr. 6, BWV 1051
J.S. Bach: Brandenburgs Concert nr. 2, BWV 1047
Buffardin: Andante uit Fluitconcert in e
J.S. Bach: Brandenburgs Concert nr. 5, BWV 1050

viool en leiding: Shunske Sato ∙ solisten: Diego Ares (klavecimbel) en Bruno Fernadez (trompet)

Bach’s Brandenburg Concertos
The ‘Brandenburg Concertos’ are among Bach’s most well known works. The series of six concertos was only given its nickname in the nineteenth century as a reference to Christian Ludwig von Brandenburg, the elector of Berlin to whom Bach handed his collection as a musical application letter in 1721. These works form an impressive sampling of what the German master of baroque could do with the ‘concerto grosso’: Bach put together extraordinary combinations of instruments and gave them masterful solos and dialogues. Whereas the radiant first concerto is known for its captivating horn section, the second concerto tests the trumpeter’s virtuosity, the fifth casts its light on the harpsichord and the sixth’s darker tone is realised through its low string sections. The orchestra of the Nederlandse Bachvereniging (Dutch Bach Society) will showcase all of these under the leadership of its new artistic director and concertmaster Shunske Sato, the successor to Jos van Veldhoven.

J.S. Bach: Brandenburgs Concert nr. 1, BWV 1046
Erlebach: Affetuoso, allegro, en grave uit Sonate nr. 6 in F
J.S. Bach: Brandenburgs Concert nr. 6, BWV 1051
J.S. Bach: Brandenburgs Concert nr. 2, BWV 1047
Buffardin: Andante uit Fluitconcert in e
J.S. Bach: Brandenburgs Concert nr. 5, BWV 1050

Violin and lead: Shunske Sato ∙ soloists: Diego Ares (harpsichord) and Bruno Fernadez (trumpet)