Bach Collegium Japan & Masato Suzuki

Bach Collegium Japan & Masato Suzuki

Mozarts Requiem

Bach Collegium Japan & Masato Suzuki

Mozarts Requiem

  • Donderdag 30 januari 2025
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Donderdag 30 januari 2025
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start of event
  • (Times are subject to change)

Het Requiem van Mozart is een van de allerberoemdste werken uit de klassieke muziek. Een werk dat bovendien lang door geheimzinnigheden werd omhuld: een opdrachtgever die anoniem wilde blijven en natuurlijk de dood die de nog jonge componist op de hielen zat terwijl hij het schreef. Geïnspireerd door de oratoria van Händel, de religieuze werken van J.S. Bach en het Stabat Mater van Pergolesi werkte Mozart, soms ijlend van de koorts, dag en nacht aan wat zijn zwanenzang zou worden.

Een zwanenzang die onvoltooid bleef, want ergens moet de pen uit zijn hand gevallen zijn. Aan twee van zijn assistenten de ondankbare eer het werk van een genie op basis van schetsen af te maken. Joseph Eybler deed een poging, Franz Xaver Süssmayr, voltooide het Requiem uiteindelijk. In 2015 maakte Bach Collegium Japan een internationaal bejubelde opname van het beroemde werk, waarbij het beste van Süssmayr werd gecombineerd met het beste van Eybler, met als resultaat een Requiem geheel in de geest van Mozart.

Vooraf hoor je een van Mozart meest geliefde symfonieën. Als afsluiter klinkt het Ave Verum Corpus, een kort maar indringend werk dat Mozart net als zijn Requiem in het laatste jaar van zijn leven componeerde.

Programma en bezetting
Mozart: Symfonie nr.40 in g, KV 550
       —pauze—
Mozart: Requiem in d, KV 626 (completion by Masato Suzuki)
Mozart: Ave verum Corpus, KV 618

dirigent: Masato Suzuki | sopraan: Carolyn Sampson | alt: Marianne Beate Kielland | tenor: Shimon Yoshida | bas: Christian Immler

Podcast: Discover the Classics

Podcast: Discover the Classics

Meer achtergrondinformatie? Luister dan ook naar onze podcast over verschillende periodes van de klassieke muziek door Yvonne van den Berg, oud-programmeur Klassiek van Spot Groningen.

Mozart’s Requiem is one of the most famous works in classical music. A work, moreover, that has long been shrouded in mystery: a patron who wanted to remain anonymous and, of course, death hot on the heels of the still-young composer while he was writing it. Inspired by Handel’s oratorios, J.S. Bach’s religious works and Pergolesi’s Stabat Mater, Mozart, sometimes delirious with fever, worked day and night on what would become his swan song.

A swan song that remained unfinished, because somewhere the pen must have fallen out of his hand. To two of his assistants the thankless honour of finishing the work of a genius based on sketches. Joseph Eybler made an attempt, Franz Xaver Süssmayr, finally completed the Requiem. In 2015, Bach Collegium Japan made an internationally acclaimed recording of the famous work, combining the best of Süssmayr with the best of Eybler, resulting in a Requiem entirely in the spirit of Mozart.

Beforehand, you’ll hear one of Mozart’s best-loved symphonies. As a finale, you will hear the Ave Verum Corpus, a short but poignant work that, like his Requiem, Mozart composed in the last year of his life.