Het Nationale Toneel

Het Nationale Toneel

De revisor

Het Nationale Toneel

De revisor

  • Maandag 22 februari 2016
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Maandag 22 februari 2016
  • start of event
  • (Times are subject to change)

Scherpe komedie met prachtcast
Ondanks Randstedelijke bemoeienis, drugstoerisme en de mogelijke komst van asielcentra heeft de bestuurlijke elite in een provinciestadje, niet ver van de grens, het prima voor elkaar. Links en rechts schuift men elkaar baantjes en dure cadeaus toe. Dan ontvangt de burgemeester het bericht van de komst van een revisor, een incognito inspecteur uit Den Haag. Of erger: Brussel! De man zou zelfs al in de stad zijn gesignaleerd.

Inleiding om 19.15

Inleiding om 19.15

Voorafgaand aan deze voorstelling is er een gratis inleiding om 19.15 uur. Het Nationale Toneel maakt theater dat vragen stelt. Bij de actualiteit, bij de politiek, bij het leven. Tijdens deze speciale inleiding gaan we op zoek naar antwoorden.
Voormalig Commissaris van de Koningin, Jan Kamminga, is te gast tijdens de inleiding. Tot eind vorig jaar was hij voorzitter van de Dialoogtafel Groningen, het overlegorgaan, dat zich inzet voor de getroffenen van de aardbevingen in de regio. Ricci Scheldwacht gaat met hem in gesprek. Hoe beweegt hij zich tussen openbaar bestuur en bedrijfsleven? En hoe verhouden die twee werelden zich tot elkaar wanneer de bestuurlijke integriteit gewaarborgd moet blijven?
Deuren gaan om 19.00 uur open. Reserveren verplicht via internet bij de bestelling of bel de kassa op 050-3680368.

Voorverkoop seizoen 2015-2016

Voorverkoop seizoen 2015-2016

Let op: deze voorstelling is tussen 10 juni tot 15 juni alleen te bestellen als Agenda abonnee. Vanaf 15 juni 19.30 uur start de algemene voorverkoop!

‘De revisor’ is een scherpzinnige komedie over hebzucht en ijdelheid in de (lokale) politiek. Niemand blijft uiteindelijk buiten schot. Als ons de kans geboden wordt, zouden wij zelf de verleiding kunnen weerstaan om onze zakken te vullen?

“Het is allemaal volstrekt over the top, maar zo consequent gedaan, dat het een aan alle kanten kloppende en zeer vermakelijke voorstelling oplevert. Die zinnig commentaar levert op de vluchtelingencrisis, en bovenal laat zien dat de mensheid zich maar wat graag op sleeptouw laat nemen door haar eigen verbeelding.”

Elsevier

“Brandend actueel, vernuftig en geestig.”

★★★★ NRC

tekst: naar Nikolaj Gogol · regie: Theu Boermans · spel: Jappe Claes, Diewertje Dir, Hannah Hoekstra, Antoinette Jelgersma, Vincent Linthorst, Mark Rietman, Betty Schuurman, Pieter van der Sman, Joris Smit, Jaap Spijkers, Bram Suijker, Stefan de Walle en Dries Vanhegen.