Emanuel Ax

Emanuel Ax

Schubert, Barber, Schumann

Emanuel Ax

Schubert, Barber, Schumann

  • Maandag 26 mei 2025
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Maandag 26 mei 2025
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start of event
  • (Times are subject to change)

Emanuel Ax is een levende legende en staat bekend als een poëtisch pianist. Vergeleken met jonge, vingervlugge virtuozen voelen zijn recitals aan als oases van rust. NRC Handelsblad schreef over hem: “Ax benadert de muziek vanuit een allesomvattende zachtmoedigheid. Hij houdt van elke noot die hij speelt. Zijn instrumentale bagage en zijn uitzonderlijke muzikale drive maken hem tot de Rolls Royce onder de pianisten: sterk en dynamisch, glanzend en subtiel, in staat om zelfs de meest onherbergzame muzikale landschappen te doorkruisen met koninklijke souplesse.”

In december 2023 verzorgde Ax een bijzonder overtuigend concert in de Serie Grote Pianisten in het Koninklijk Concertgebouw. Tijdens dit recital speelt hij Schuberts Impromptus op. 142 en Schumanns Arabesque en Fantasie, een van zijn lievelingswerken. Daarnaast hoor je Excursions van de Amerikaanse componist Samuel Barber, dat in 1944 door Horowitz in première werd gebracht.

Programma
Schubert: Impromptus op.142
Barber: Excursions
—pauze—
Schumann: Arabesque
Schumann: Fantasie

Abonnement Piano
Podcast: Discover the Classics

Podcast: Discover the Classics

Meer achtergrondinformatie? Luister dan ook naar onze podcast over verschillende periodes van de klassieke muziek door Yvonne van den Berg, oud-programmeur Klassiek van Spot Groningen.

A living legend, Emanuel Ax is known as a poetic pianist. Compared to young, finger-blistering virtuosos, his recitals feel like oases of calm. NRC Handelsblad wrote about him: “Ax approaches music from an all-encompassing gentleness. He loves every note he plays. His instrumental baggage and his exceptional musical drive make him the Rolls Royce among pianists: strong and dynamic, lustrous and subtle, able to traverse even the most inhospitable musical landscapes with regal suppleness.”

In December 2023, Ax gave a particularly convincing concert in the Great Pianist Series at the Royal Concertgebouw. During this recital, he played Schubert’s Impromptus op. 142 and Schumann’s Arabesque and Fantasie, one of his favourite works. You will also hear Excursions by American composer Samuel Barber, which was premiered by Horowitz in 1944.