Tenebrae & Academy of Ancient Music

Tenebrae & Academy of Ancient Music

Händels Messiah

Tenebrae & Academy of Ancient Music

Händels Messiah

  • Zondag 8 december 2024
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zondag 8 december 2024
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start of event
  • (Times are subject to change)

Bij het schrijven over (en het luisteren naar) Händels Messiah liggen de superlatieven al snel op de loer. En al helemaal als zo’n meesterwerk wordt uitgevoerd op het allerhoogste niveau. Vorig jaar zorgden het RIASS Kammerchor en hun stadgenoten van de Akademie für Alte Musik Berlin voor een topavond, ditmaal brengen twee excellente Britse gezelschappen je op zondag 8 december alvast een beetje in kerstsfeer.

Voor Tenebrae is het, na het uitverkochte concert in de Martinikerk in september 2023, de tweede keer in korte tijd dat het kamerkoor neerstrijkt op Groningse bodem. Onder leiding van Nigel Short – voormalig lid van The King’s Singers – heeft het ensemble zich de wereldtop ingezongen. In de Britse pers worden de uitvoeringen omschreven als “fenomenaal” (The Times) en “verwoestend mooi” (Gramophone Magazine). Het al even befaamde Academy of Ancient Music brengt al ruim vijftig jaar eeuwenoude muziek tot leven op authentieke instrumenten. Beide ensembles trekken bovendien regelmatig met elkaar op.

Een ‘Grand Musical’, werd Messiah kort na het ontstaan in 1741 genoemd. Hoewel de destijds in Londen wonende Händel zijn oratorium baseerde op Bijbelse en kerkelijke teksten, was het bedoeld voor theaters en andere wereldlijke podia. In drie delen vertelt de componist over het leven van Jezus Christus. Händel zelf dirigeerde het werk vele malen, vandaag staat Nigel Short op de bok.

Podcast: Discover the Classics

Podcast: Discover the Classics

Meer achtergrondinformatie? Luister dan ook naar onze podcast over verschillende periodes van de klassieke muziek door Yvonne van den Berg, oud-programmeur Klassiek van Spot Groningen.

When writing about (and listening to) Handel’s Messiah, superlatives quickly lurk. And all the more so when such a masterpiece is performed at the very highest level. Last year, the RIASS Kammerchor and their city counterparts from the Akademie für Alte Musik Berlin provided a top-notch evening, this time two excellent British companies will bring you into the Christmas spirit on Sunday 8 December.

For Tenebrae, after the sold-out concert in the Martinikerk in September 2023, it is the second time in a short time that the chamber choir will descend on Groningen soil. Under the direction of Nigel Short – a former member of The King’s Singers – the ensemble has sung its way into the world’s top ranks. The British press has described the performances as “phenomenal” (The Times) and “devastatingly beautiful” (Gramophone Magazine). The equally renowned Academy of Ancient Music has been bringing ancient music to life on authentic instruments for over 50 years. Moreover, both ensembles regularly perform with each other.

A ‘Grand Musical’, Messiah was called shortly after its creation in 1741. Although Handel, then living in London, based his oratorio on biblical and church texts, it was intended for theatres and other secular stages. In three parts, the composer recounts the life of Jesus Christ. Handel himself conducted the work many times; today Nigel Short is on the podium.