Silke Avenhaus, Rick Stotijn e.a.

Silke Avenhaus, Rick Stotijn e.a.

Silke Avenhaus, Rick Stotijn e.a.

  • Dinsdag 18 april 2023
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)

Schuberts muziek heeft vaak een tragische ondertoon, maar in het Forellenkwintet horen we hem op zijn zonnigst. Pianiste Silke Avenhaus vroeg vijf componisten om hun creativiteit los te laten op Schuberts evergreen. Het resulteerde in vijf korte, spannende en moderne variaties, waarbij steeds één instrument centraal staat. Tijdens dit concert zorgen ze voor een inspirerende luisterervaring en natuurlijk hoor je ook het origineel. De avond opent met het Pianokwintet in c van Vaughan Williams.

Het Forellenkwintet dankt zijn bijnaam aan het beroemde gelijknamige lied dat Schubert erin verwerkte. Het vertelt over een forel die door de beekjes zwemt maar uiteindelijk gevangen wordt. Schubert schreef het kwintet toen hij als 21-jarige de zomer doorbracht bij vrienden in de bergen. De bezetting strijktrio, contrabas en piano is waarschijnlijk ontstaan door de bevriende musici die ook in het dorp logeerden.

 

Programma en bezetting
Vaughan Williams: Pianokwintet in c
Vijf reflecties op Die Forelle (arr. Ferran Cruixent, Osmo Tapio Räihälä, Gerald Resch, Johannes Schachtmer en Dejan Lazic)
Schubert: Forellenkwintet

viool: Lena Neudauer | altviool: Wen Xiao Zheng | cello: Sebastian Klinger | contrabas: Rick Stotijn | piano: Silke Avenhaus

Schubert’s music often has a tragic undertone, but in the Trout Quintet we meet him at his sunniest. Pianist Silke Avenhaus asked five composers to unleash their creativity on Schubert’s evergreen. The end result is a collection of five short, exciting and modern variations, where one instrument always stands centre stage. Of course, the original will also be included. The evening will open with the Piano Quintet in C by Vaughan Williams.

The Trout Quintet owes its name to the famous eponymous song – that has also been incorporated in the composition itself. It tells the story of a trout that swims through the streams but is eventually caught. Schubert wrote the quintet when he was 21 years old, while spending the summer with friends in the mountains. The combination of string trio, double bass and piano is probably thanks to these musician friends, who also stayed in the village.

Program and line-up
Vaughan Williams: Piano Quintet in C
Five reflections on Die Forelle (arr. Ferran Cruixent, Osmo Tapio Räihälä, Gerald Resch, Johannes Schachtmer and Dejan Lazic)
Schubert: Trout Quintet
violin: Lena Neudauer | viola: Wen Xiao Zheng | cello: Sebastian Klinger | double bass: Rick Stotijn | piano: Silke Avenhaus