Scottish Ensemble & Andersson Dance

Scottish Ensemble & Andersson Dance

Goldberg Variations

Scottish Ensemble & Andersson Dance

Goldberg Variations

  • Dinsdag 21 maart 2023
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 17:00 uur : Restaurant Muze open
  • 20:15 uur: Aanvang voorstelling
  • 21:35 uur: Einde voorstelling
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Dinsdag 21 maart 2023
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start of event
  • (Times are subject to change)

In Goldberg Variations – ternary patterns for insomnia laten het Scottish Ensemble en het Zweedse Andersson Dance een van Bachs geliefdste composities versmelten met dans. Choreograaf Örjan Andersson creëerde een 21e-eeuwse versie van het tijdloze meesterwerk.

Dansers spelen, musici bewegen, iedereen is onderdeel van de choreografie. Het maakt dat alle subtiliteiten in de gelaagde muziek nog beter tot hun recht komen. Kijk je naar een concert? Of luister je naar dans? Bach schreef het werk voor klavier, maar er bestaan ook prachtige arrangementen voor andere instrumenten. Tijdens dit programma hoor je de wereldberoemde versie voor strijkers van violist Alexander Sitkovetsky.

Bachs Goldbergvariaties

Johann Sebastian Bach schreef zijn Goldbergvariaties omstreeks 1740, naar verluidt als rustgevende muziek voor een aan slapeloosheid lijdende graaf. Het stuk zou zijn naam te danken hebben aan klavecinist Johann Gottlieb Goldberg, die het werk in de nachtelijke uurtjes moest spelen. Tegenwoordig bestaat er over die ontstaansgeschiedenis de nodige twijfel, aansprekend is het verhaal zeker. En het moet gezegd: er gaat een weldadig gevoel van rust uit van het werk. Het stuk opent met een instrumentale aria, gevolgd door dertig variaties, waarna tot slot de aria wordt herhaald. De Goldbergvariaties werden vele malen op plaat of cd gezet. De twee opnames die de Canadese pianist Glenn Gould maakte – in 1955 en in 1982 – zijn wellicht de bekendste.

Bekijk hier het digitale programmablad.

“A revelation on several levels. Please, everyone, play it again. Soon.”
The Herald ★★★★★

“I find myself having to sit with one of those happy smiles through the show and I realise that it is precisely this type of visual setting that people like me, a dance geek, usually miss when I go to classical concerts. Örjan Andersson manages to blend the best of both worlds – this is like an animated Bach Concerto.”
Sveriges Radio

Programma 
J.S. Bach: Goldbergvariaties (arr. Sitkovetsky)

muzikale leiding en viool: Jonathan Morton | choreograaf: Örjan Andersson | decor en licht: SUTODA  | visuals: Sam Salem | kostuums: Bente Rolandsdotter

In Goldberg Variations – ternary patterns for insomnia, the Scottish Ensemble and the Swedish Andersson Dance merge one of Bach’s most beloved musical compositions with dance. Choreographer Örjan Andersson created a 21st-century version of the timeless masterpiece.

Dancers play, musicians move, everyone is part of the choreography. It makes all the nuances in the layered music stand out. Are you watching a concert? Or are you listening to dance? Bach wrote the work for pianoforte, but there are also beautiful arrangements for other instruments. In this program you will hear the world-famous version for strings by violinist Alexander Sitkovetsky.

Bach’s Goldberg Variations
Johann Sebastian Bach wrote his Goldberg Variations around 1740, allegedly as soothing music for a count suffering from insomnia. The piece is said to owe its name to harpsichordist Johann Gottlieb Goldberg, who had to play the piece during the night. These days, there are many doubts concerning that origin story, but as a tale, it is certainly appealing. And it has to be said: a gratifying feeling of calm emanates from the work. The piece opens with an instrumental aria, followed by thirty variations, after which the aria is repeated at the end. The Goldberg Variations have been put on record many times. The two recordings made by Canadian pianist Glenn Gould – in 1955 and in 1982 – are perhaps the most well-known.

Program
J.S. Bach: Goldberg Variations (arr. Sitkovetsky)
musical direction and violin: Jonathan Morton | choreographer: Örjan Andersson | decor and light: SUTODA | visuals: Sam Salem | costumes: Bente Rolandsdotter