Prins Claus Conservatorium presenteert:

Prins Claus Conservatorium presenteert:

Sunday Morning Classics

Prins Claus Conservatorium presenteert:

Sunday Morning Classics

  • Zondag 7 oktober 2018
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zondag 7 oktober 2018
  • start of event
  • (Times are subject to change)

Sunday Morning Classics

In de serie Sunday Morning Classics (voorheen Koffie Klassiek) spelen studenten van het Prins Claus Conservatorium in verschillende bezettingen en in samenspel met hun hoofdvakdocenten. Ieder concert staat in het teken van een ander instrument. Dit concert staat in het teken van de vakgroep ‘Hout’. De musici vertellen hoe zij de muziek ervaren en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Sunday Morning Classics vindt plaats op 7 oktober, 25 november, 9 december, 27 januari, 10 februari, 17 maart en 14 april.

In the series Sunday Morning Classics (formerly known as Koffie Klassiek) students of the Prins Claus Conservatory will perform in various configurations and together with their teachers. Every concert is dedicated to a different instrument. The musicians will explain how they experience music and there is the possibility for the audience to ask questions. Sunday Morning Classics will take place on October 7, November 25, December 9, January 27, February 10, March 17 and April 14.