Pierre-Laurent Aimard (piano)

Pierre-Laurent Aimard (piano)

Franse grootmeester speelt Chopin

Pierre-Laurent Aimard (piano)

Franse grootmeester speelt Chopin

  • Woensdag 15 februari 2017
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Woensdag 15 februari 2017
  • start of event
  • (Times are subject to change)

programma o.a.: Chopin, Debussy, Messiaen en Skrjabin

Franse grootmeester speelt Chopin
“Grootmeesters zijn zeldzaam en onder hen vormt Pierre-Laurent Aimard een klasse apart”, schreef Trouw in 2013 na een virtuoze en expressieve uitvoering van de ‘24 Préludes’ van Debussy door de Franse pianist. Aimard is befaamd om zijn adembenemende uitvoeringen van eigentijdse pianowerken, zoals Boulez, Messiaen en Ligeti, maar ook met het klassieke en romantische repertoire van onder anderen Beethoven, Mozart, Liszt, Schumann en Chopin kan hij op zeer overtuigende wijze uit de voeten. Tijdens dit concert vormt een aantal werken van laatstgenoemde de basis. Maar Aimard zou Aimard niet zijn als hij de link niet legde naar een twintigsteeeuwse grootmeester: Messiaen.

Voorafgaand aan het concert interviewt Hessel bij de Leij de musici ‘Op de Bank’. Bekijk een impressie en lees hier een interview met Hessel bij de Leij uit de Agenda 3, 2016.

Bekijk hier alvast het programmaboekje.

Programma

N. Oboukhov (1892-1954)
Revelation

N. Oboukhov
Création de l’or nr. 1 and 2

A. Skrjabin (1872-1915)
2 stukken uit  opus 57
Désir /  Caresse dansée

A. Skrjabin
Poème-Nocturne opus 61

C. Debussy (1862-1918)
5 Etudes
pour les tierces / pour les quartes / pour les degrés chromatiques / pour les sonorités opposées  / pour les octaves

— Pauze—

F. Chopin (1810-1849)
Nocture opus 62 nr. 2 in E
O. Messiaen (1908-1992)
Le Loriot

F. Chopin
Nocturne opus 9 nr. 1 in bes

O. Messiaen
L’Alouette Lulu
F. Chopin

Nocturne opus 48 Nr. 2 in fis
O. Messiaen
L’alouette Calandrelle

French master plays Chopin
“Musical masters are rare and among them Pierre-Laurent Aimard is one of a kind,” Dutch national newspaper Trouw wrote in 2013 after a virtuosic and expressive performance of Debussy’s ’24 Préludes’ by the French pianist. Aimard is famous for his breath-taking performances of contemporary piano works from for example Boulez, Messiaen and Ligeti, but he can also handle the classical and romantic repertoire of amongst others Beethoven, Mozart, Liszt, Schumann and Chopin very convincingly. Several works from the last mentioned form the core of this concert. But Aimard would not be Aimard if he would not link these with a twentieth-century master: Messiaen.