Orkater/De Nieuwkomers

Orkater/De Nieuwkomers

Oroonoko

Orkater/De Nieuwkomers

Oroonoko

  • Donderdag 24 november 2022
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)

Aphra Behn (1640-1689) was de eerste vrouwelijke schrijfster die kon leven van haar pen. Haar novelle Oroonoko, the Royal Slave doet als tragedie niet onder voor Shakespeares Romeo en Julia of Othello.

Oroonoko is een jonge Ghanese prins die kampt met een bloedend hart: zijn geliefde Imoinda is vermoord, denkt hij. Door een list wordt de prins gevangengezet op een WIC-schip en wacht hem een desastreuze toekomst als tot slaaf gemaakte. Wat volgt is een onverwachte hereniging tussen geliefden, onverwachte vriendschappen in het Surinaamse oerwoud en een opstand tegen het menselijk lot. UMA maakt een radicale bewerking van de roman, waarin de personages de confrontatie aangaan met hun schrijver, een schrijnend gevecht tegen het onontkoombare als muzikaal epos.

“It is not titles that make men brave or good, or birth that bestows courage and generosity.” – Aphra Behn

UMA

UMA maakt experimenteel muziektheater, waarin Surinaamse kawina, westerse zeventiende-eeuwse hofmuziek en moderne elektronische beats in elkaar overvloeien. Oroonoko is de 25e aflevering van De Nieuwkomers, het talentontwikkelingsprogramma van Orkater dat jonge muzikanten en makers in staat stelt hun ideeën om te zetten in een voorstelling.

Oroonoko is een lust voor het oog.” (…) “Hun spel is loepzuiver”

– NRC ★★★★

concept en spel: Carmen van Mulier, Cripta Scheepers en Jamie Grant | concept en muziek: Jimmi Hueting | bewerking: Carmen van Mulier | eindregie: Nita Kersten | decor en kostuums: Sjo Schütt