Noah Guthrie

Noah Guthrie

+ special guest: Roofman

Noah Guthrie

+ special guest: Roofman

  • Zondag 4 februari 2024
  • SPOT/Der Aa-theater, Akerkstraat 11
  • 20:00 uur: aanvang event
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zondag 4 februari 2024
  • SPOT/Der Aa-theater, Akerkstraat 11
  • 20:00 start of event
  • (Times are subject to change)

Het is die eerste keer dat je een nieuwe artiest hoort en je gewoon weet dat het iets bijzonders is. De stem is fris, maar toch vertrouwd. Het is rijk aan emotie en textuur die elke tekst laat resoneren. Het is een stem die het lied “voor” je zingt, niet alleen “naar” je. Die stem behoort toe aan Noah Guthrie.

Noah schrijft liedjes over het echte leven. Liedjes over de vreugde en het verdriet van liefde, verlies en alles daartussenin. Het geluid van de Americana singer-songwriter bezit de ruigheid van Chris Stapleton’s country/rock met de authenticiteit van Jason Isbell. Zijn unieke soulvolle en rijk gelaagde stem en de onmiskenbare Zuidelijke invloed in zijn muziek stellen hem in staat emotie over te brengen zoals slechts een handvol artiesten dat kunnen.

Noah’s nieuwste album, ‘Blue Wall’, eert de Blue Ridge Mountains waar hij is opgegroeid en nog steeds woont. Noah’s veelzijdigheid en kenmerkende stem zijn duidelijk herkenbaar, toch probeert hij zichzelf niet in een specifiek genre te plaatsen. Voor hem gaat het gewoon om het maken van goede, eerlijke muziek – muziek die klinkt als hijzelf – muziek die relateert – muziek die de luisteraar iets laat voelen.

It’s that first time you hear a new artist, and you just know it’s something special. The voice is fresh yet familiar, rich in emotion and texture that makes every lyric resonate. It’s a voice that sings the song “to” you, not just “at” you. That voice belongs to Noah Guthrie.

Noah writes songs about real life—songs about the joy and sorrow of love, loss, and everything in between. The sound of this Americana singer-songwriter possesses the ruggedness of Chris Stapleton’s country/rock with the authenticity of Jason Isbell. His unique, soulful, and intricately layered voice, coupled with the unmistakable Southern influence in his music, allows him to convey emotion like only a handful of artists can.

Noah’s latest album, Blue Wall, pays tribute to the Blue Ridge Mountains where he grew up and still resides. While his versatility and signature voice are readily recognizable, he doesn’t try to pigeonhole himself into a specific genre. For him, it’s simply about making good, honest music—music that sounds like himself—music that relates—music that makes the listener feel something.