Nederlandse Bachvereniging

Nederlandse Bachvereniging

Matthaeus Passion

Nederlandse Bachvereniging

Matthaeus Passion

  • Zaterdag 17 maart 2018
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zaterdag 17 maart 2018
  • start of event
  • (Times are subject to change)

De laatste Matthäus van Jos van Veldhoven

In maart 2018 dirigeert Jos van Veldhoven voor het laatst als artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging de ‘Matthäus Passion’. Een werk dat onder zijn handen ieder jaar weer net even anders klinkt. Of zoals Van Veldhoven het verwoordt: “Het is als een heel goed theaterstuk of film waarin je steeds door een ander aspect wordt geraakt. Soms kom je ergens terecht waar je nog nooit bent geweest.”

Extra informatie

Extra informatie

Voor een impressie van de Matthäus Passion beluister hier de muziek op Spotify: