Luthers Bach Ensemble & Ton Koopman

Luthers Bach Ensemble & Ton Koopman

Vocale muziek van J.S. Bach

Luthers Bach Ensemble & Ton Koopman

Vocale muziek van J.S. Bach

 • Zaterdag 27 januari 2024
 • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
 • 17:00 uur: restaurant Muze open
 • 20:15 uur: aanvang event
 • 21:15 uur: pauze
 • 21:35 uur: aanvang deel 2
 • 22:05 uur: einde event
 • (Tijden onder voorbehoud)
 • Zaterdag 27 januari 2024
 • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
 • 20:15 start of event
 • (Times are subject to change)

Dirigent en barokmusicus Ton Koopman wordt internationaal gezien als een van de allergrootste pioniers op het gebied van de oude muziek en een Bach-specialist pur sang. Op zaterdag 27 januari voert hij het uit Groningen afkomstige Luthers Bach Ensemble aan in een prachtig programma vol met vocale muziek van J.S. Bach.

In oktober 2024 wordt Koopman tachtig. Alle reden dus de cantate Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten te spelen, feestelijke muziek met pauken en trompetten waarmee in 1735 in Leipzig de naamdag van Friedrich August II, keurvorst van Saksen, werd gevierd. Al even feestelijk is de Ouverture in C, die de sfeer ademt van de dansmuziek die klonk aan het hof van Lodewijk de Veertiende. Het werk vervangt de eerder aangekondigde cantate Wir müssen durch viel Trübsal.

Bach baseerde zijn vier Lutherse missen op materiaal afkomstig uit een aantal van zijn lievelingscantates, die hij van een nieuwe tekst voorzag; het zijn allemaal (op één na) zogeheten parodieën. In de negentiende eeuw deed dat de status van de werken geen goed: het was een tijd waarin men nauwgezet hechtte aan originaliteit en de integriteit van een kunstwerk. Inmiddels weten we beter. Terwijl zijn Lutherse missen de tand des tijds hebben doorstaan, is van zijn cantatewerk veel verloren gegaan. Gelukkig maar, want alle vier de missen en zeker ook de Mis in G, zijn fantastische stukken.

Programma

J.S. Bach: Ouverture nr. 1 in C  BWV 1066
J.S. Bach: Lutherse Mis in G BWV236
J.S. Bach: Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten BWV 207a 

dirigent: Ton Koopman ∙ sopraan: Sara Jäggi ∙ alt: David van Laar ∙ tenor: Raphael Höhn ∙ bas: Drew Santini

Openbare repetitie

Openbare repetitie

Voorafgaand aan de avond is er een openbare repetitie o.l.v. Ton Koopman. Deze duurt van 16.45 tot 18.00 uur. Een kaartje hiervoor kost € 7,50 en kun je hier bestellen.

Tijdens de repetitie kun je van dichtbij meemaken hoe een topmusicus zijn kennis en visie overdraagt op het koor en ensemble. Hierna zal artistiek leider van het Luthers Bach Ensemble en dirigent/organist Tymen Jan Bronda in gesprek gaan met Ton Koopman over Bach en over het zijn van een musicus. Er zal ook tijd zijn voor vragen vanuit het publiek. De sfeer zal informeel en informatief zijn, waarbij een voorproefje wordt geboden van het avondconcert met verschillende werken van Bach.

Inleiding

Voorafgaand aan dit concert verzorgt Chris Fictoor een inleiding. Aanvang 19.00 uur. Kaarten à € 3,50 kun je meebestellen bij je bestelling of apart wanneer je al kaarten hebt.