Living Dance Studio/Wen Hui

Living Dance Studio/Wen Hui

Listening to Third Grandmother's Stories

Living Dance Studio/Wen Hui

Listening to Third Grandmother's Stories

  • Dinsdag 6 november 2012
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Dinsdag 6 november 2012
  • start of event
  • (Times are subject to change)

Mix van dans, tekst en
film uit China

Living Dance Studio toont met een mix van dans, tekst en filmmateriaal het
leven in het huidige en vroegere China. Geen theater waarmee choreografe Wen
Hui – die haar opleiding genoot bij o.a. Pina Bausch –  zich bij de machthebbers populair maakt. Zij
zouden ‘details’ als de grote hongersnood van de jaren zestig en de
verschrikkingen van Mao’s Culturele Revolutie het liefst vergeten. Nog altijd
wordt haar werk in eigen land min of meer doodgezwegen, maar gelukkig ligt dat
in Europa anders.

Inleiding om 19:15

Inleiding om 19:15

Er is voorafgaand aan dit concert een gratis inleiding. Deuren gaan om 18.45 uur open. Reserveren verplicht, bel de kassa op 050-3680368.
————————————–
Introduction prior the performance: 19.15

There is an introduction prior to this
performance. The doors wil open at 18.45.
Reservations are required. To do this, ring our cash desk at
050-3680368.

‘Listening to Third Grandmother’s Stories’ ontstond na een ontmoeting met een
oudtante (‘derde grootmoeder’) van Wen Hui, die alle omwentelingen van de twintigste
eeuw meemaakte. Wen Hui voegt daar haar eigen herinneringen aan toe en schetst
zo een portret van de vrouwen in China.

N.B. Wen Hui heeft bij deze voorstelling ook een documentaire gemaakt, deze zal
op zondag 11 november om 15.00 uur vertoond worden in ForumImages. Klik hier voor meer informatie.

Deze voorstelling is onderdeel van ‘Ervaar daar hier theater’.
Dankzij een krachtenbundeling presenteert een groep theaters komend
seizoen vijf bijzondere theater- en dansvoorstellingen uit regio’s met
theatertradities waarmee het Nederlandse publiek niet of nauwelijks
bekend is. Maak kennis met een wereld die verwondering wekt, met
gedachten, gevoelens en gebeurtenissen die vér van je af staan, maar
tegelijkertijd herkenning oproepen.

Mixture of Chinese texts, films and dance
Trough a mixture
of dance, texts and film material Living Dance Studio tries to give us an idea
of life in contemporary China and China in the past. This isn’t the kind of
theatre which create a lot of Wen Hui fans – who was trained by Pina
Bausch a.o. – amongst Chinese rulers. They would rather forget the ‘details’ of
the great famine in the sixties and the terrors of Mao’s Cultural Revolution.
Nowadays her work is still more or less hushed in China, but fortunately this isn’t the
case in Europe.

‘Listening
to Third Grandmother’s Stories’ originated from a meeting between Wen Hui and
a great-aunt (the ‘third grandmother’), who experienced al the turn points of
the twentieth century. To this Wen Hui adds her own experiences and in this way
paints a picture of the women in China.

This performance is part of the ‘Ervaar daar
hier theater’ (‘Experience there here theatre’). A group of theatres decided to
join forces and present five special theatre- and dance performances coming
from regions with theatre traditions usually unknown to the Dutch public. Get to know a world that makes one marvel, full
of thoughts, feelings and events that seem far removed, but at the same time
feel familiar.