Krystian Zimerman

Krystian Zimerman

Krystian Zimerman

  • Woensdag 2 oktober 2024
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Woensdag 2 oktober 2024
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start of event
  • (Times are subject to change)

Krystian Zimerman wordt wereldwijd geroemd om zijn intense spel en is er ieder concert op gebrand om het hoogst denkbare niveau te behalen. Het Parool noemde hem na een van zijn eerdere concerten in Nederland “een van de allerbeste pianisten die er op aarde rondloopt”. Zimermans recitals zijn dan ook steevast perfecte pianoavonden die op voorhand tot de hoogtepunten van het seizoen worden gerekend.

Iemand die op absolute topniveau werkt, laat niets aan het toeval over. Zo ook Zimerman niet. Als een van de weinige meesterpianisten reist hij met zijn eigen vleugel en pianostemmer van concertzaal naar concertzaal. Zijn technische kennis van het instrument en van akoestische omstandigheden is waanzinnig: “Ik begrijp de piano van binnenuit, (…) Het is bijna een mens voor mij. Ik weet wanneer hij ziek is en wat hij mankeert als ik ernaar luister.”

Na zijn recital in mei 2019 keert Zimerman op 2 oktober terug naar De Oosterpoort. Het programma maakt hij later bekend. Of zoals de meesterpianist het verwoordt: “Ik probeer mijn programma’s zo laat mogelijk bekend te maken, zodat ik pas bepaal wat ik ga spelen als ik echt weet wat ik wil spelen.

Tijdens dit concert is het nadrukkelijk niet toegestaan of foto’s, video’s of geluidsopnamen te maken.

Podcast: Discover the Classics

Podcast: Discover the Classics

Meer achtergrondinformatie? Luister dan ook naar onze podcast over verschillende periodes van de klassieke muziek door Yvonne van den Berg, oud-programmeur Klassiek van Spot Groningen.

Praised worldwide for his intense playing, Krystian Zimerman is keen to reach the highest level imaginable every concert. After one of his previous concerts in the Netherlands, Het Parool called him one of the very best pianists walking the earth. Consequently, Zimerman’s recitals are invariably perfect piano evenings, counted in advance among the highlights of the season.

Someone who works at absolute top level leaves nothing to chance. Neither does Zimerman. One of the few master pianists, he travels from concert hall to concert hall with his own grand piano and piano tuner. His technical knowledge of the instrument and acoustic conditions is insane: I understand the piano from the inside, (…) It is almost a human being to me. I know when it’s sick and what’s wrong with it when I listen to it.

After his recital in May 2019, Zimerman returns to De Oosterpoort on 2 October. He will announce the programme later. Or as the master pianist puts it, I try to announce my programmes as late as possible, so I only decide what to play when I really know what I want to play.

It is expressly forbidden to take photos, videos or sound recordings during this concert.