Izhar Elias, Menno & Paul de Nooijer

Izhar Elias, Menno & Paul de Nooijer

De Folly - Fake Art & Real Truth

Izhar Elias, Menno & Paul de Nooijer

De Folly - Fake Art & Real Truth

  • Vrijdag 13 oktober 2023
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 17:00 uur: restaurant The Mix open
  • 20:15 uur: aanvang concert
  • 21:20 uur: einde concert
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Vrijdag 13 oktober 2023
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start of event
  • (Times are subject to change)

Izhar Elias, winnaar van de Nederlandse Muziekprijs, is een van de veelzijdigste gitaristen van dit moment. Tijdens dit concert speelt hij de akkoorden van La Folia, een van de oudste thema’s in de Europese muziek, en bloedmooie muziek van o.a. Boccherini, Rossini, Bizet, Schubert en Reich. Paul en Menno de Nooijer, wereldwijd bekend om hun stop-motion kunst, zorgen met projecties voor een intrigerend schouwspel waarbij echt en nep door elkaar lopen.

Een intrigerende mix van muziek en projecties over echte waarheden en nepkunst. En andersom

We zien een tempeltje. Of nou ja, tempeltje, het is bouwwerkje – ook wel folly genoemd – dat als decoratie werd neergezet in negentiende-eeuwse tuinen. Zo werd je als wandelaar als het ware voor de gek gehouden. Ook in De Folly weten we eigenlijk niet goed waar we naar kijken. Wat is echt en wat is nep? Je ziet en hoort meerdere gitaristen variaties spelen op het beroemde akkoordenschema van La Folia, maar welke gitarist is nu echt en welke een levensgrote projectie? Paul en Menno de Nooijer zorgen voor een verrassend spektakel met projecties en fotoanimaties. Maar wanneer gaan de foto’s over in video of in realiteit?

https://youtu.be/EjWHnYn3qrM" data-video-thumbnail="https://img.youtube.com/vi/EjWHnYn3qrM/maxresdefault.jpg">

Programma en bezetting:
Folia-variaties en werken van Luigi Boccherini (Fandango), Steve Reich, Gioachino Rossini, Georges Bizet, Franz Schubert, Chiel Meijering e.a.

gitaren: Izhar Elias | videokunst: Paul en Menno de Nooijer

Izhar Elias, winner of the Nederlandse Muziekprijs (Dutch Music Award), is one of the most versatile guitarists of today. During this concert he plays variations of La Folia, one of the oldest themes in European music, and stunning musical compositions by Boccherini, Rossini, Bizet, Schubert and Reich, among others. Paul and Menno de Nooijer, known all over the world for their stop-motion art, use projections to create an intriguing spectacle, blurring the borders between wat is real and what is not. An intriguing mix of music and visuals about real truths and fake art. And vice versa.

We see a small temple. But is it really a temple? On closer acquaintance, what looked like a temple is in actuality a folly, a purely decorative edifice, often found in nineteenth-century gardens. As a passerby, you are, momentarily, fooled. While watching De Folly you’re also never really sure what you are looking at. What is real and what is fake? You see and hear several guitarists playing variations on the famous ancient theme from La Folia, but which guitarist is real and which one is merely a life-size projection? Paul and Menno de Nooijer provide a surprising spectacle with projections and photo animations. But when do images become reality?

Program and line-up:
Folia variations and works by Luigi Boccherini (Fandango), Steve Reich, Gioachino Rossini, Georges Bizet, Franz Schubert, Chiel Meijering and others.
guitars: Izhar Elias | video art: Paul and Menno de Nooijer