Hannes Minnaar

Hannes Minnaar

Preludes & fuga's van Sjostakovitsj

Hannes Minnaar

Preludes & fuga's van Sjostakovitsj

  • Zondag 6 april 2025
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 19:30 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zondag 6 april 2025
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 19:30 start of event
  • (Times are subject to change)

Dmitri Sjostakovitsj componeerde in 1951 in navolging van Bachs Wohltemperierte Klavier een serie van 24 Préludes en fuga’s in alle toonsoorten. Pianist Hannes Minnaar zette de reeks in 2022 op een uitstekend ontvangen cd, maar eigenlijk moet je dit monument uit de pianoliteratuur live in de concertzaal horen. In een soort minimarathon voor pianisten neemt Minnaar je mee naar de wonderlijke muzikale wereld van Sjostakovitsj.

Het verhaal gaat dat Sjostakovitsj zich liet inspireren toen hij in 1950 als jurylid van het Internationaal Bachconcours in Leipzig hoorde hoe de 26-jarige Russische pianiste Tatjana Nikolayeva alle preludes en fuga’s van Bach uit het hoofd speelde. Zijn bewondering uitte hij door zelf een cyclus te schrijven, 24 juweeltjes die voortdurend van toon en sfeer veranderen, van bespiegelend tot speels, van weemoedig tot wrang.

Ga er maar aan staan: een 150 minuten durend, technisch gezien pittig werk live in de concertzaal spelen. Weinig pianisten durven het, Hannes Minnaar stroopt de mouwen op en gaat ervoor. Zijn vertolkingen van Bachs Goldbergvariaties leverden hem wereldwijd onderscheidingen op en ook nu laat Minnaar zien dat hij zonder enige twijfel een van de toonaangevende musici van onze tijd is.

Programma
Prelude en fuga nr.1 t/m 12 (65 min.)
            pauze (30 min.)
Prelude en fuga nr.13 t/m 24 (85 min.)

“De grote kracht van deze opname is de natuurlijkheid waarmee hij schakelt tussen de diverse stijlen en stemmingen. (…) Aangezien we hier te maken hebben met Sjostakovitsj ontbreken parodie en humor niet. Ook hierin toont Minnaar zich een meester in het balanceren tussen expressie en esthetisch gevoel.”
de Volkskrant ****

Inleiding

Voorafgaand aan dit concert verzorgt Tea Stamhuis een inleiding. Aanvang 19.00 uur. Kaarten à € 3,50 kun je toevoegen aan je bestelling of hier apart bestellen als je al kaarten hebt.

Abonnement Piano
Alleen vrije zitplaatsen beschikbaar
Prijs ticket is inclusief pauzedrankje

In 1951, Dmitri Sjostakovitsj composed a series of 24 Préludes and fugues in all keys, just as Bach had done with his Well-Tempered Clavier more than two hundred years earlier. Pianist Hannes Minnaar put the series on an excellently received CD in 2022, but really you need to hear this monument of piano literature live in the concert hall. In a sort of mini-marathon for pianists, Minnaar takes you into the wonderful musical world of Shostakovich.

The story goes that Sjostakovitsj was inspired when, as a jury member at the International Bach Competition in Leipzig in 1950, he heard 26-year-old Russian pianist Tatiana Nikolayeva play all of Bach’s preludes and fugues by heart. He expressed his admiration by writing his own cycle, 24 gems that constantly change in tone and atmosphere, from contemplative to playful, from wistful to wry.

Just think about it: playing a – if uninterrupted – 150-minute complex work live in the concert hall. Few pianists dare, Hannes Minnaar will do it. His interpretations of Bach’s Goldberg Variations lived up to them worldwide accolades, and once again Minnaar shows that he is without a doubt one of the leading musicians of our time.

The Mix – à la carte menu

Kom lekker eten in ons à la carte restaurant The Mix in De Oosterpoort. Geniet van heerlijk eten, een gezellige sfeer en muziek onder één dak en je bent altijd op tijd in de zaal.

Bekijk menu en reserveer