Ben van Gelder

Ben van Gelder

Paradís

Ben van Gelder

Paradís

  • Woensdag 4 december 2019
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 19.30 uur: Zaaldeuren open
  • 20.30 uur: aanvang programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Woensdag 4 december 2019
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 20:30 start of event
  • (Times are subject to change)

Het lyrische spel van de in New York geschoolde altsaxofonist Ben van Gelder (1988) wordt vergeleken met dat van zijn leermeester – en legende – Lee Konitz. Van Gelder is leider van een kwartet met musici die hij ontmoette in New York. Daarnaast vorm hij een duo met gitarist Reinier Baas en werkt hij met regelmaat samen met ICP-drummer Han Bennink.

Ook als componist wordt de dertiger alom gewaardeerd: zo schreef hij in 2017 al een compositie in opdracht van de Jazz Gallery in New York: Among Verticals. De composities die hij schreef werden gearrangeerd en uitgevoerd door verschillende grote ensembles in binnen- en buitenland waaronder het Metropole Orkest. Zijn stijl van componeren sluit naadloos aan bij zijn spel: lyrisch en melancholisch, met doordachte structuren en harmonieën, soms abstract, soms verhalend. Voor het BIMHUIS dus reden te over om de eerste compositieopdracht aan Van Gelder toe te kennen!

Jazz and Beyond

Jazz and Beyond

Bekijk hier het gehele jazz-aanbod van dit seizoen.

Van Gelder studeerde naast muziek ook kunstgeschiedenis. Beelden vormen een belangrijke inspiratiebron voor zijn werk. De nieuwe compositie is dan ook gebaseerd op een kunstwerk van Chagall met de gelijknamige titel Paradís. Het schilderij beeldt op geheel eigenzinnige wijze het paradijs uit:

‘Het werk van Chagall is poëtisch, surreëel en heeft een geheel eigen vocabulaire. Als toeschouwer word je uitgenodigd om zijn wereld te betreden. Het idee van het paradijs als ommuurde tuin is iets wat erg tot mijn verbeelding spreekt en uiting geeft aan een basaal en tijdloos idee. Het representeert de scheidslijn tussen orde en chaos: dat idee is in directe zin te betrekken op het schrijfproces en improvisatie in het algemeen maar in bredere zin op het leven, dat soms kan voelen als een balanceeract.’ aldus Van Gelder over Paradís.

Line-up

Ben van Gelder: altsax

Wanja Slavin: altsax

Joris Roelofs: basklarinet

Gideon van Gelder: piano

Clemens van der Feen: contrabas

Jamie Peet: drums

The lyrical playing of the New York-schooled alto saxophonist Ben van Gelder (1988) yielded him comparisons with his teacher – and legend – Lee Konitz. Van Gelder leads a quartet of musicians he met in New York. He also forms a duo with guitarist Reinier Baas and works together regularly with ICP drummer Han Bennink.

Van Gelder is also esteemed as a composer. He was for example commissioned by The Jazz Gallery in New York to write a composition in 2017: Among Verticals. The compositions he wrote were arranged and executed by several major ensembles at home and abroad, among others the Metropole Orchestra. His composing style seamlessly complements his playing: lyrical and melancholic, with well thought-out structures and harmonies, abstract at times, narrating at others. All in all, plenty of reasons for the BIMHUIS to award Van Gelder his first composition assignment!

Next to music, Van Gelder also studied art history. Images constitute an important source of inspiration for his work. Accordingly, the new composition is based on an eponymous work by Chagall: Paradís. This painting depicts paradise in a very unconventional manner:

‘Chagall’s work is poetic, surreal and has an entirely unique vocabulary. The spectator is invited to enter his world. The notion of paradise as a walled garden really appeals to my imagination and expresses a basic and timeless idea. It represents the dividing line between order and chaos: the idea can be related directly to the writing process and improvisation in general, but to life in a broader sense, as it can sometimes feel like a balancing act,’ says Van Gelder about Paradís.

Line-up
Ben van Gelder: alto sax
Wanja Slavin: alto sax
Joris Roelofs: bass clarinet
Gideon van Gelder: piano
Clemens van der Feen: contrabass
Jamie Peet: drums

Website Ben van Gelder
Join the Facebook event
Unreserved standing and seating only