BarokOpera Amsterdam

BarokOpera Amsterdam

De Ontvoering uit de Harem

BarokOpera Amsterdam

De Ontvoering uit de Harem

  • Zaterdag 8 maart 2025
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zaterdag 8 maart 2025
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 20:15 start of event
  • (Times are subject to change)

BarokOpera Amsterdam, in 2000 opgericht door fluitist en dirigent Frédérique Chauvet, maakt hedendaags muziektheater. Het ensemble laat je kennismaken met populaire opera’s uit de 17e, 18e en 19e eeuw die de tand des tijds glansrijk hebben doorstaan, zoals dit keer Mozarts prachtige Die Entführung aus dem Serail uit 1782.

De Spaanse edelman Belmonte bevrijdt zijn geliefde Konstanze uit het Turkse paleis van de pasja Bassa Selim. Maar ze worden gepakt en voorgeleid aan de pasja, die hen in eerste instantie terecht wil stellen. Ondanks zijn gevoelens voor Konstanze laat Bassa Selim, als verlicht heerser, de geliefden en hun bedienden vrijuit gaan.

De jeugdige Mozart en zijn tijdgenoten waren gefascineerd door het Ottomaanse rijk, maar hadden weinig echte kennis over dit cultureel zeer ontwikkelde gebied. BarokOpera Amsterdam slaat daarom de handen ineen met makers met een Turkse achtergrond en laat componist en muziektheatermaker Selim Doğru nieuwe muziek maken bij de opera. Zo wordt De Ontvoering uit de Harem een dialoog tussen westerse en oosterse cultuur.

muziek: W.A. Mozart en Selim Doğru | muzikale leiding: Frédérique Chauvet | zang: Sinan Vural, Varvara Tishina, Klaartje van Veldhoven e.a. | toneelbeeld: Bülent Evren | kostuumontwerp: Ezgi Köroğlu | viool: Elin Eriksson | hobo: Alayne Leslie | klarinet: Diederik Ornée | cello: Tal Canetti | piano en meer: Anneke Veenhoff | ney: Sinan Arat | Turkse percussie: Alper Kekeç

Alleen geplaceerde zitplaatsen beschikbaar

BarokOpera Amsterdam, founded in 2000 by flutist and conductor Frédérique Chauvet, creates contemporary musical theater. The ensemble introduces you to popular operas from the 17th, 18th and 19th centuries that have gloriously stood the test of time, such as this time Mozart’s magnificent Die Entführung aus dem Serail from 1782.

The Spanish nobleman Belmonte frees his beloved Konstanze from the Turkish palace of the pasha Bassa Selim. But they are caught and brought before the pasha, who initially wants to put them on trial. Despite his feelings for Konstanze, Bassa Selim, as an enlightened ruler, lets the lovers and their servants go free.

The youthful Mozart and his contemporaries were fascinated by the Ottoman Empire, but had little real knowledge about this culturally highly developed area. BarokOpera Amsterdam therefore joined forces with makers with a Turkish background and commissioned composer and music theater maker Selim Doğru to create new music to accompany the opera. Thus, The Abduction from the Harem becomes a dialogue between Western and Eastern culture.