Academy of Ancient Music

Academy of Ancient Music

Händels Messiah

Academy of Ancient Music

Händels Messiah

  • Zaterdag 17 december 2016
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zaterdag 17 december 2016
  • start of event
  • (Times are subject to change)

Händel: Messiah

sopraan: Elizabeth Watts · alt: Barbara Kozelj · tenor: Andrew Tortise · bas: Lukas Jakobski

Händels ultieme meesterwerk
De Academy of Ancient Music brengt, aangevuurd door topklavecinist en dirigent Richard Egarr, een sprankelende, authentieke uitvoering van een van de hoogtepunten uit de klassieke muziek. Want wat Bachs ‘Matthäus Passion’ betekent voor Pasen, is Händels ‘Messiah’ voor Kerstmis. Het driedelige oratorium ademt op een barokke manier leven, strijd en bezinning: groots, uitbundig en rijk versierd. Het is nauwelijks te geloven dat Händel het werk in 1741 in slechts 24 dagen schreef. ‘Messiah’ is geen afgerond, op muziek gezet Bijbels verhaal, maar een reeks bespiegelingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Tezamen vertellen ze over de aankondiging van de geboorte van Jezus Christus, zijn leven, lijden, sterven, opstanding en eeuwige koningschap.

 

Bekijk hier alvast het programmaboekje.

“Baroque chamber-playing of the very highest order: sincerely conversational, emotive and finely nuanced.”

Gramophone Magazine

Händel’s ultimate masterpiece
The Academy of Ancient Music presents – inspired by top harpsichordist and conductor Richard Egarr – a sparkling, authentic performance of one of the highlights of classical music. Because what Bach’s ‘Matthäus Passion’ is to Easter, Handel’s ‘Messiah’ is to Christmas. This three-piece oratorio breathes life, struggle and reflection in a baroque way: grand, exuberant and richly decorated. It is hard to believe Händel wrote the piece in 1741 in just 24 days. ‘Messiah’ is not a smoothened, Biblical story set to music, but a series of contemplations from the Old and New Testament. Together they tell about the announcement of the birth of Jesus Christ, his life, suffering, death, resurrection and eternal kingship.