Overzicht onderzoeken De Nieuwe Poort

Tijdlijn en onderzoeken De Nieuwe Poort


2016

Intern onderzoek: staat De Oosterpoort zeer problematisch.
Extern onderzoek naar opties voor de toekomst.

2017
Uitkomst onderzoek Draaijer+Partners: situatie urgent en niet oplosbaar in huidige setting.
College: uitwerken scenario ‘De Oosterpoort nog 10 jaar in stand, dan vervangende huisvesting’.

2018
Resultaten 1e fase verkenning:

2020
Resultaten 2e fase verkenning:

2022
Presentatie ‘voorlopige kaders’ (blauwdruk).

2023
Stationsgebied nog steeds voorkeurslocatie, nader onderzoek kansen, o.a. Suikerzijde.
Lees meer in de strategische investeringsagenda.

2024
De gemeenteraad besluit naar verwachting in 2024 over de komst van het muziekcentrum.