Mogelijke locatie voor nieuw muziekcentrum

Mogelijke locatie voor nieuw muziekcentrum

Nieuws

Voorkeur voor Stationsgebied
Als Groningen een nieuw muziekcentrum krijgt, heeft de locatie Stationsgebied de voorkeur. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad. Voor het muziekcentrum als mogelijke opvolger van de huidige Oosterpoort waren twee locaties in beeld: het Stationsgebied en de Vrydemalaan. Beide zijn geschikt, maar het college spreekt nu een voorkeur uit voor het Stationsgebied. 

“Het Stationsgebied is perfect bereikbaar met het openbaar vervoer en we zien het muziekcentrum daar als aanjager van de ontwikkeling van een nieuw en levendig stadsdeel. Het is goed te combineren met tal van andere functies,” aldus verantwoordelijk wethouder Paul de Rook. “Bovendien vormt het muziekcentrum daar samen met het Groninger Museum een prachtig visitekaartje van cultuurstad Groningen.” 

Verkenning
In 2017 werd vastgesteld dat het einde van De Oosterpoort in zicht is. Daarop is een verkenning naar een nieuw muziekcentrum gestart. Het bleek dat Groningen als muziek- en cultuurstad behoefte heeft aan een grote zaal voor popmuziek, een zaal voor niet versterkte (klassieke) muziek, een kleine zaal voor bijvoorbeeld wereldmuziek en mogelijk een vierde zaal voor beginnend talent en amateurkunst. 

Programmamix
Het toekomstige muziekcentrum, dat in 2030 klaar moet zijn, is meer dan een muziekpodium alleen. De ambitie is een mix van culturele, maatschappelijke en commerciële programmering. Naast een breed en hoogwaardig podiumaanbod is er aandacht voor onderwijs, amateurkunst en cultuureducatie. Ook is er ruimte voor congressen, bijeenkomsten en (dag)horeca. Deze ambitie maakt een groter bereik mogelijk, zowel in de stad als regionaal en landelijk. De verwachting is dat het nieuwe muziekcentrum twee keer zoveel bezoekers trekt dan De Oosterpoort. 

Vervolg
De volgende fase is een verdere uitwerking van de voorkeurslocatie, het opstellen van een zogenoemde kadernota met een definitief programma van eisen en een financieringsplan.