Oproep voor online workshop over impact technologieën

Oproep voor online workshop over impact technologieën

Nieuws

#EnglishBelow

Oproep voor online workshop over impact opkomende technologieën op de toekomst van muziek

De culturele sector krijgt steeds meer te maken met nieuwe digitale technologieën zoals Artificial Intelligence, Internet of Things and eXtended Reality. Al deze ontwikkelingen hebben een bijzonder grote impact op podia voor podiumkunsten, die traditioneel functioneren als fysieke ruimtes waar artiesten en publiek met elkaar verbonden zijn.

Online workshop
Op 26 maart, van 19.00 tot 20.30 uur, vindt een online workshop plaats via Zoom, gericht op liefhebbers van podiumkunsten en de impact van opkomende technologieën op de toekomst van muziek. Ben je gepassioneerd over podiumkunsten? Ben je nieuwsgierig naar de impact van nieuwe technologieën op de toekomst van muziek? SPOT Groningen, Komodal en ECHO (European Concert Hall Organisation) nodigen je uit om deel te nemen aan een online workshop in het kader van ons Creative Europe-project Metavenues.

Jouw stem is belangrijk
Tijdens deze interactieve workshop krijg je de kans om:
– Je ervaringen te delen over podiumkunstlocaties
– De impact van nieuwe technologieën en digitale trends te verkennen
– Bij te dragen aan een initiatief dat de toekomst van de podiumkunsten vormgeeft

Deelname
Om deel te nemen, registreer je via deze link. Wees er snel bij, want er is beperkte ruimte beschikbaar! Let op: de sessie zal in het Engels plaatsvinden.
Na de deadline ontvangen geselecteerde deelnemers een bevestiging van hun deelname. Wees deel van dit inspirerende gesprek en help de toekomst van de podiumkunsten vorm te geven!

Voor meer informatie over het evenement en het Metavenues-project, neem contact op met: crosswise@spotgroningen.nl

banner_metavenues_colour

Call for online workshop on the impact of emerging technologies on the future of music

The cultural sector is increasingly encountering new digital technologies such as Artificial Intelligence, Internet of Things, and eXtended Reality. All these developments have a particularly significant impact on performing arts venues, which traditionally function as physical spaces where artists and audiences are connected.

Online workshop
On March 26, from 7:00 to 8:30 PM, an online workshop will take place via Zoom, focusing on performing arts enthusiasts and the impact of emerging technologies on the future of music. Are you passionate about performing arts? Curious about the impact of new technologies on the future of music? SPOT Groningen, Komodal, and ECHO (European Concert Hall Organisation) invite you to participate in an online workshop as part of our Creative Europe project, Metavenues.

Your voice matters
During this interactive workshop, you will have the opportunity to:

  • Share your experiences about performing arts venues
  • Explore the impact of new technologies and digital trends
  • Contribute to an initiative shaping the future of performing arts

Participation
To participate, register via this link. Hurry, as space is limited! Please note: the session will be conducted in English. After the deadline, selected participants will receive a confirmation of their participation. Be part of this inspiring conversation and help shape the future of performing arts!

For more information about the event and the Metavenues project, please contact: crosswise@spotgroningen.nl