Opening innovatie werkplaats HotSpot

Opening innovatie werkplaats HotSpot

Nieuws

De afgelopen maanden is er door studenten van de opleiding Facility Management van Hanzehogeschool Groningen en studenten van de opleiding Interieur en de opleiding Meubel maken van Alfa College gewerkt aan de HotSpot innovatiewerkplaats in De Oosterpoort. Afgelopen vrijdag was de oplevering en opening en is de werkplaats HotSpot van Leerwerk officieel klaar om gebruikt te gaan worden.

 

De werkplaats is een kenniscentrum voor producties en opleidingen waarbij het hoofddoel draait om leren, innovatie en verbinding maken. De werkplaats zal gebruikt worden door studenten en professionals van SPOT en richten zich op de processen binnen SPOT om te komen tot innovaties en optimalisaties. De werkplaats is een speeltuin waar studenten en docenten samenwerken met professionals en zo een waardevolle leeromgeving creëren.

HotSpot is zowel een fysieke werkplek als een platform en netwerk. Het is een kenniscentrum voor producties en opleidingen waarbij het hoofddoel altijd draait om leren, innoveren en verbinding maken.

Vanaf september, het begin van het nieuwe studiejaar, zal HotSpot gebruikt worden door studenten en docenten die fysiek in De Oosterpoort gaan werken in projectgroepen. Op deze manier kunnen de studenten werken in een omgeving omringt met professionals van SPOT.

LeerWerk is het opleidings- en innovatiecentrum van SPOT en het Noordelijke onderwijsveld (Alfa College, Noorderpoort, NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool), waarmee ontwikkeling in de culturele sector in gang wordt gezet. Het biedt young professionals de kans om zich te bekwamen en te specialiseren en brengt ontwikkeling in de loopbaan van medewerkers en op vraagstukken uit de culturele sector. Samen leren en innoveren.

Foto’s: Ronald Lowijs