Eerste bijeenkomst SPOT en onderwijsveld

Eerste bijeenkomst SPOT en onderwijsveld

Nieuws

In 2019 startte een intensieve en langdurige samenwerking van SPOT Groningen met het onderwijsveld, met als doel om samen te werken aan een vernieuwend cultuur- en onderwijsklimaat. Op de korte termijn ontwikkelen de betrokken instellingen onderwijsconcepten waarin opleiding en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. Op de lange termijn wordt de samenwerking als leerbedrijf van de toekomst onderzocht, mogelijk als integraal onderdeel van een nieuw muziekcentrum. Op vrijdag 20 november jl. vond het eerste evenement van het onderwijsveld en SPOT plaats, waarin studenten van NHL Stenden werden uitgedaagd om een naam te bedenken voor de samenwerking tussen SPOT en de opleidingen. 

Het evenement – dat door corona grotendeels digitaal plaatsvond – werd gepresenteerd door Sipke Jan Bousema. Dertig studententeams van de opleiding Creative Business van NHL Stenden werkten de afgelopen tijd aan een nieuwe naam voor het samenwerkingsverband tussen SPOT en het onderwijsveld. Afgelopen vrijdag werden uit de dertig deelnemende teams vijf finalisten gekozen. Zij mochten hun naam pitchen via een live verbinding.

De publieksprijs ging naar het team dat de naam LIV bedacht. LIV staat voor leren, innoveren en verbinden. De vakjury – bestaande uit Luncinda Wondel van Alfa College, Emile Zirkzee van Hanzehogeschool en Ellis Hendriksen van SPOT Groningen – koos uiteindelijk de winnaar. En dat werd het team dat de naam Hotspot bedacht.

Fotografie: Ronald Lowijs