Studyhub

Studyhub

Komen de muren van je studentenkamer op je af? Wil je een keer ergens anders studeren dan op school of je vaste koffietentje?

Vanaf nu ben je van harte welkom bij ons in De Oosterpoort. In samenwerking met Hanzehogeschool Groningen hebben we namelijk vijftig studieplekken gerealiseerd waar studenten van alle scholen en opleidingen terechtkunnen. Goede koffie, thee of andere drankjes zijn verkrijgbaar en er is de mogelijkheid om te lunchen, maar zelf wat te eten / drinken meenemen mag natuurlijk ook.

Openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00uur.

Lunch is verkrijgbaar in ons restaurant The Mix van maandag t/m vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur en de bar is tussen 9.00 en 17.00 uur open.

Adres: Trompsingel 27, 9724 DA Groningen

SPOT-Studyhub is beschikbaar voor alle studenten, wees welkom!
Mede mogelijk gemaakt door Hanzehogeschool Groningen

Beschikbaarheid wijzigingen

Er zijn een aantal momenten waarop het helaas niet mogelijk is om gebruik te maken van Studyhub, dit in verband met andere bezetting in ons gebouw. Dit betreft de volgende periodes:

  • 5 okt t/m 7 okt 2023
  • 3 nov t/m 5 nov 2023
  • 10 t/m 12 nov 2023
  • 28 t/m 30 dec 2023
  • 8 t/m 25 jan 2024

Studyhub

Are the walls of your student room closing in on you? Want to study somewhere other than your school or your regular coffee shop for once?

From now on, you are welcome to join us at De Oosterpoort. In collaboration with Hanzehogeschool Groningen, we have created fifty study places where students from all schools and study programs can come. Good coffee, tea or other drinks are available and we offer the possibility to have lunch.

Opening hours are Monday to Friday 9.00 – 17.00.

Lunch is available in our restaurant The Mix from Monday to Thursday between 12:00 and 14:00 and the bar is open between 9:00 and 17:00.

Address: Trompsingel 27, 9724 DA Groningen

SPOT-Studyhub is available for all students, be welcome!
Powered by Hanzehogeschool Groningen

Availability modifications

There are some dates when it is unfortunately not possible to use Studyhub, this due to other occupancy in our building.

 

  • 5 – 7 okt 2023
  • 3 – 5 nov 2023
  • 10 – 12 nov 2023
  • 28 – 30 dec 2023
  • 8 – 25 jan 2024