WArd/waRD / Ann van den Broek

WArd/waRD / Ann van den Broek

Blueprint on memory

WArd/waRD / Ann van den Broek

Blueprint on memory

  • Maandag 30 september 2019
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)

“Zeker degenen die de impact van dementie en alzheimer van dichtbij hebben meegemaakt, zullen veel herkennen. Imposant en aangrijpend bewegingstheater,” schreef NRC Handelsblad en gaf vijf sterren aan Blueprint on Memory. Als onze herinneringen ons maken wie we zijn, wie zijn we dan nog als er hiaten vallen?

Inleiding om 19:15 uur

Inleiding om 19:15 uur

Voorafgaand aan deze voorstelling is er een inleiding om 19:15 uur. Deuren gaan om 19:00 uur open. Kaarten à € 2,75 kunt u meebestellen bij uw bestelling of apart bestellen wanneer u al kaarten heeft.

Mix van video, beweging, muziek en tekst

De performers op het toneel tonen desoriëntatie en verwarring, herhaling in gedrag en patronen, ongecoördineerde bewegingen en verlies van herkenning. Video, beweging, muziek, tekst en emoties lopen door elkaar en worden één. Blueprint on Memory is een zoektocht naar patronen in de chaos, terwijl gelijktijdig de mogelijkheid om de herinnering te behouden vervliegt.

“Zeker degenen die de impact van dementie en alzheimer van dichtbij hebben meegemaakt, zullen veel herkennen. Imposant en aangrijpend bewegingstheater.”

NRC Handelsblad ★★★★★

“Beweging, licht, geluid, beeld, muziek en tekstflarden vervloeien tot één grote dissociatieve brij”

Trouw ★★★★

“Een hippe, gestileerde vertaling van een ziekte die je vooral met ouderdom en stoffigheid associeert. Er is een fijne afstandelijkheid die past bij de gekozen aanvliegroute, en toch groeit de beklemming.”

De Volkskrant

“Van den Broek werd aangezet tot het maken van Blueprint on Memory door de dementie die haar moeder trof. Vanuit die persoonlijke betrokkenheid maakten Van den Broek en haar medescheppers een universele voorstelling over herinnering en identiteit – een indringende, strenge en gefocuste bewegingsexercitie, die na het verlaten van het theater nog lang door het hoofd blijft spoken. ”

Parool

“Compromisloze dans over onverteerbaar geheugenverlies”

Theaterkrant

choreografie: Ann Van den Broek | cast: Marion Bosetti, Sjoerd Bruil, Louis Combeaud, Jean-Gabriel Maury, Nik Rajšek of: Camilla Branchetti, Anthony van Gog, Carla Ramos Guerra and Meike Stevens | muziek: Nicolas Rombouts and Sjoerd Bruil | video- and lighting design: Bernie van Velzen | set design:  Niek Kortekaas

If our memories make us who we are, then who are we if there are gaps in it? What happens when our memory falters? When memories are deliberately suppressed? Or disappear subconsciously?

Dance performance about memory loss

In Blueprint on Memory the performers manifest various mental as well as physical elements of memory loss. Disorientation and confusion, repetitive patterns and behavior, uncoordinated movement and recognition loss fill the space.

Dance, visuals and sound

Video, movement, music, and spoken word intermingle and simultaneously create a whole. The performers control the visuals and the sound. The actual blueprint on the floor puts a huge strain on their mental and physical memory. To discover patterns in the chaos. At the same time, the ability to hold on to memories diminishes.

“Impressive and stirring movement theatre.”

NRC Handelsblad ★★★★★

“In her work Van den Broek always takes a subject that touches her personally by the horns and carves it down to its uncomfortable essence. This gives Blueprint on Memory great urgency.”

Trouw ★★★★

“A piercing live mix of movement, film, sound and spoken word about the dark, unknown world of an increasingly faltering memory.”

de Volkskrant

“A universal production about memory and identity – a penetrating, severe and focused movement exercise that will haunt you long after you have left the theatre.”

Het Parool