WArd/waRD / Ann van den Broek

WArd/waRD / Ann van den Broek

Blueprint on memory

WArd/waRD / Ann van den Broek

Blueprint on memory

  • Maandag 30 september 2019
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)

“Zeker degenen die de impact van dementie en alzheimer van dichtbij hebben meegemaakt, zullen veel herkennen. Imposant en aangrijpend bewegingstheater,” schreef NRC Handelsblad en gaf vijf sterren aan Blueprint on Memory. Als onze herinneringen ons maken wie we zijn, wie zijn we dan nog als er hiaten vallen?

Inleiding om 19:15 uur

Inleiding om 19:15 uur

Voorafgaand aan deze voorstelling is er een inleiding om 19:15 uur. Deuren gaan om 19:00 uur open. Kaarten à € 2,75 kunt u meebestellen bij uw bestelling of apart bestellen wanneer u al kaarten heeft.

Mix van video, beweging, muziek en tekst

De performers op het toneel tonen desoriëntatie en verwarring, herhaling in gedrag en patronen, ongecoördineerde bewegingen en verlies van herkenning. Video, beweging, muziek, tekst en emoties lopen door elkaar en worden één. Blueprint on Memory is een zoektocht naar patronen in de chaos, terwijl gelijktijdig de mogelijkheid om de herinnering te behouden vervliegt.

“Zeker degenen die de impact van dementie en alzheimer van dichtbij hebben meegemaakt, zullen veel herkennen. Imposant en aangrijpend bewegingstheater.”

NRC Handelsblad ★★★★★

“Beweging, licht, geluid, beeld, muziek en tekstflarden vervloeien tot één grote dissociatieve brij”

Trouw ★★★★

“Een hippe, gestileerde vertaling van een ziekte die je vooral met ouderdom en stoffigheid associeert. Er is een fijne afstandelijkheid die past bij de gekozen aanvliegroute, en toch groeit de beklemming.”

De Volkskrant

“Van den Broek werd aangezet tot het maken van Blueprint on Memory door de dementie die haar moeder trof. Vanuit die persoonlijke betrokkenheid maakten Van den Broek en haar medescheppers een universele voorstelling over herinnering en identiteit – een indringende, strenge en gefocuste bewegingsexercitie, die na het verlaten van het theater nog lang door het hoofd blijft spoken. ”

Parool

“Compromisloze dans over onverteerbaar geheugenverlies”

Theaterkrant

Kaartverkoop start dinsdag 14 mei, 12 uur