Venice

Venice

Venice

  • Donderdag 6 december 2018
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal
  • 17:00: Restaurant Muze
  • 19:30: Zaaldeuren open
  • 20:30: Aanvang concert
  • (Tijden onder voorbehoud)

De Oosterpoort en Venice. Dat is een band met een warmte, die de temperaturen van hun thuisbasis Californië overstijgt. Dit najaar komt de groep opnieuw naar Groningen, en dat is altijd weer goed nieuws voor hun enorme schare fans en alle andere liefhebbers van de Californian sound à la Crosby, Stills, Nash & Young. Want ook de broers Lennon en hun twee gelijknamige neven brengen pop en rock met een flinke scheut country in de zonovergoten traditie van genoemde CSN&Y, Jackson Browne, Eagles en Fleetwood Mac.

Doorbraak in Nederland

De band werd opgericht in 1977 en vernoemd naar het beroemde strand van Los Angeles, Venice Beach. Twintig jaar later sloot Nederland de groep in de armen na de indrukwekkende ‘2 Meter Sessie’ bij Jan Douwe Kroeske. Al snel was een gouden plaat en een Edison Music Award voor Beste Internationale Artiest hun deel. En nog steeds is Venice enorm populair. Dat de liefde wederzijds is, bleek in 2006, toen Michael, Mark, Kipp en Pat een album naar onze hoofdstad vernoemden.

Het optreden anno 2018

Op het in 2017 verschenen ‘Into the Morning Blue’ horen we loepzuivere vierstemmige zangpartijen verpakt in prachtige West Coast-songs. En al dat moois is nu weer te horen in De Oosterpoort, een van de favoriete plekken van Venice. From the Westcoast to the Gate of the East: het zou een mooie titel kunnen zijn voor hun volgende album, dat er ongetwijfeld komt. We zullen zien.
www.venicetheband.com

David Crosby:
“Venice is the best vocal group in America right now. This is my favorite band in the world.”

Jackson Browne:
“Venice is quintessentially Californian, with soaring harmonies. They sing and play their asses off. It’s such a pleasure to play with these guys, because the power to knock out the crowd.”

Kijk voor meer info over de band op de website van Venice

Let op: uitsluitend geplaceerde zitplaatsen.

“‘Into the Morning Blue’ is een album geworden met lieve, mooie en ontroerende songs.”

Lees de hele recensie hier.

Albumrecensie | Maxazine

Tickets: via this website, our box office, local records store Plato and ticketmaster.nl

De Oosterpoort and Venice: a warm bond exceeding even the temperatures of their home base California. This autumn the band will be returning to Groningen, which is always good news for their huge crowd of fans and all other aficionados of the Californian sound à la Crosby, Stills, Nash & Young. For the Lennon brothers and their nephews with the same name bring pop and rock with a good dash of country resembling the sun-drenched tradition of the abovementioned CSN&Y, Jackson Browne, Eagles, and Fleetwood Mac.

Breakthrough in the Netherlands
The band was founded in 1977 and named after Los Angeles’ famous Venice Beach. Twenty years later, the Netherlands embraced the group following an impressive performance on Jan Douwe Kroeske’s musical radio and television programme ‘2 Meter Sessies [2-Metre Sessions]’. Shortly after this, they were awarded with a Gold Record and an Edison Music Award for Best International Artist. Venice still is hugely popular. That the love is mutual became clear in 2006, when Michael, Mark, Kipp, and Pat named an album after our capital.

The 2018 performance
The album ‘Into the Morning Blue’, released in 2017, contains flawless four-part vocals wrapped in wonderful West Coast songs. These beautiful tracks will also be performed in De Oosterpoort, one of Venice’s favourite venues. From the West Coast to the Gate of the East: that would be a good title for their next album, which will come about without a doubt. We shall see.

David Crosby:
“Venice is the best vocal group in America right now. This is my favorite band in the world.”

Jackson Browne:
“Venice is quintessentially Californian, with soaring harmonies. They sing and play their asses off. It’s such a pleasure to play with these guys, because they have the power to knock out the crowd.”