Theatre national de la Colline

Theatre national de la Colline

Soeurs / Zussen

Theatre national de la Colline

Soeurs / Zussen

  • Maandag 15 mei 2023
  • Stadsschouwburg
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)

Montréal – Ottawa. Waar komt deze storm vandaan, die het verkeer verlamt en de harten kwelt? Krakende sneeuw, gladde wegen. Achter het stuur van haar Ford Taurus wordt Genevieve Bergeron overweldigd door een emotie die door haar bewustzijn waait en haar tranen doet ontdooien. “Je ne suis qu’une chanson…” [Ik ben maar een liedje]

Maar wat raakt haar zo? Niet de tekst van het liedje van Ginette Reno op de radio. Niet heftige uitbarsting van dit nummer vertolkt door de diva uit Quebeck. Nee. Het is de erkenning van een afwezigheid. De afwezigheid van iets essentieels en het gemis dat van binnen begraven is, de vergeten zintuigen en verstilde gevoelens.

Wat Geneviève nog niet weet, is dat deze emotionele schok een botsing voorspelt die zal plaatsvinden met een ander eenzaam lichaam dat uit de mist zal verschijnen. Een botsing die de twee vrouwelijke wezens de ontvanger zal maken van een grotere geschiedenis, het geweld en de manier waarop de intimiteit van wezens de brutaliteit van de tijd kan weerstaan.

Stadsprogramma MENA IS HERE

Stadsprogramma MENA IS HERE

Van 11 tot en met 20 mei 2023 viert Groningen de rijkheid en diversiteit van kunst en cultuur uit de MENA-regio, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Met het tiendaags stadsprogramma MENA IS HERE – met theater, muziek, film, verhalen, literatuur en eten – nodigen we je uit om de schoonheid van deze kunst en cultuur te bekijken.

Bekijk hier het hele programma

Tekst en regie: Wajdi Mouawad | geïnspireerd door: Annick Bergeron and Nayla Mouawad | spel: Annick Bergeron | Decor: Emmanuel Clolus | Licht: Éric Champoux with Éric Le Brec’h | video: Dominique Daviet and Wajdi Mouawad | kostuums: Emmanuelle Thomas | muziek: Christelle Franca | compositie: David Drury | sound design: Michel Maurer | make-up: Angelo Barsetti

SOEURS
Texte de Wajdi MOUAWAD
inspire par Annick BERGERON et Nayla MOUAWAD
Mise en scene de Wajdi MOUAWAD
Avec :
Annick BERGERON
Dramaturgie : Charlotte FARCET
Assistant a la mise en scene : Alain ROY
Scenographie : Emmanuel CLOLUS
Eclairages : Eric CHAMPOUX
Costumes : Mylene CHABROL
Musique : Christelle FRANCE et Michel MAURER
Maquillages : Angelo BARSETTI
Lieu : Le Grand T
Ville : Nantes
Le : 22 09 2014
© Pascal GELY

Montreal – Ottawa. Where does this storm, that paralyses traffic and torments the hearts come from? Crispy snow, slippery road. Behind the wheel of her Ford Taurus, Genevieve Bergeron is overwhelmed by an emotion which blows through the interstice of her consciousness and thaws her tears. “Je ne suis qu’une chanson…” [I’m just a song]

But what is it that moves her like that? Not the lyrics of Ginette Reno’s song playing on the radio. Not the pathetic burst of this song interpreted by the Quebecker diva. No. It is the acknowledgement of an absence. The absence of something essential and the lacking buried inside, the forgotten senses and silenced feelings.

What Geneviève doesn’t yet know, is that this emotional shock portends a collision which will occur with another solitary body that will appear from the mist. A collision which will make the two feminine beings the recipient of greater History, its violence and the way in which the intimacy of beings can resist Time’s brutality.