The Elvis Concert

The Elvis Concert

The Elvis Concert

  • Dinsdag 9 april 2024
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 17:00 uur: restaurant The Mix open
  • 20:30 uur: start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Dinsdag 9 april 2024
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 20:30 start of event
  • (Times are subject to change)

Dit jaar is het alweer 70 jaar geleden dat een jonge Elvis Presley zijn eerste singletje That’s All Right Mama opnam in de Sun Studio in Memphis. En dat hij nog altijd mateloos populair is, staat buiten kijf. Dat blijkt ook uit de populariteit van The Elvis Concert. Met leadzanger Dwight Icenhower, die als niemand anders de looks, de stem en het charisma van Elvis personificeert. Icenhower wordt gezien als ’s werelds beste Elvis Tribute Artist en heeft deze titel maar liefst 4 keer gewonnen.

Dat deze show bijzonder is, blijkt wel uit het feit dat verschillende originele muzikanten en vrienden van Elvis eraan meedoen. Koorzanger Jim Murray werkte tussen 1966 en 1972 samen met Elvis en is te horen op veel opnames uit die periode. Jim neemt ook zijn vrouw Brenda Murray Nielsen mee, die Elvis in 1960 ontmoette en bevriend met hem bleef tot zijn dood. Tijdens en na de show zal ze mooie verhalen over deze vriendschap delen. Op drums speelt Bob Lanning, die je kunt horen op Elvis hits als The Wonder Of You en Polk Salad Annie.

The Elvis concert is een viering van de muziek van Elvis Presley, alle hits maar ook de mooie gospels en leuke B-kantjes komen aan bod. Met Dwight Icenhower aan het roer en de originele muzikanten er naast is de illusie compleet: This is as close as it gets.

Alleen vrije zitplaatsen beschikbaar

This year marks 70 years since a young Elvis Presley recorded his first single That’s All Right Mama at Sun Studio in Memphis. And that he is still immensely popular is beyond doubt. This is also reflected in the popularity of The Elvis Concert. Featuring lead singer Dwight Icenhower, who personifies Elvis’ looks, voice and charisma like no one else. Icenhower is considered the world’s best Elvis Tribute Artist and has won this title no less than four times.

That this show is special is shown by the fact that several original musicians and friends of Elvis participate in it. Chorister Jim Murray worked with Elvis between 1966 and 1972 and can be heard on many recordings from that period. Jim will also bring along his wife Brenda Murray Nielsen, who met Elvis in 1960 and remained friends with him until his death. During and after the show, she will share great stories about this friendship. Playing on drums is Bob Lanning, who you can hear on Elvis hits like The Wonder Of You and Polk Salad Annie.

The Elvis concert is a celebration of the music of Elvis Presley, all the hits but also the beautiful gospels and fun B-sides will be featured. With Dwight Icenhower at the helm and the original musicians alongside, the illusion is complete: This is as close as it gets.