Silbersee & Consensus Vocalis

Silbersee & Consensus Vocalis

Requiem voor de Onwerkelijkheid

Silbersee & Consensus Vocalis

Requiem voor de Onwerkelijkheid

  • Dinsdag 8 april 2025
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Dinsdag 8 april 2025
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 20:15 start of event
  • (Times are subject to change)

Toon Tellegen, de succesvolle auteur die met zijn geweldige dierenverhalen een nieuw genre aanboorde, schreef voor Silbersee een meeslepend verhaal zoals je van hem gewend bent: toegankelijk, licht filosofisch en bekoorlijk mooi. De ik-figuur, gespeeld door Hans Croiset, heeft een bijzondere ontmoeting met een engel en neemt vervolgens afscheid van de ‘onwerkelijkheid’ die het leven volgens deze engel is.

Corrie van Binsbergen componeert de muziek van Requiem voor de Onwerkelijkheid, dat wordt gebracht door acht zangers van Consensus Vocalis, bijgestaan door pianist Albert van Veenendaal, vier allround-performers (zang, tuba, doedoek, theremin) van Silbersee en Van Binsbergen zelf. Ondanks haar focus op componeren van de laatste jaren, pakt Van Binsbergen voor deze voorstelling toch nog een keer haar gitaar. De muziek is kleurrijk: van jazz tot rock en van experimenteel tot zuivere harmonieën in de stijl van Arvo Pärt.

NOTA BENE
Iedere bezoeker kan een object meenemen dat herinnert aan een dierbare (overledene). Deze krijgt een plek in het decor en heeft een rol in de voorstelling. Na afloop neem je het object weer mee naar huis.

tekst: Toon Tellegen | muziek: Corrie van Binsbergen | muzikale dramaturgie en mis-en-espace: Romain Bischoff | performers: Corrie van Binsbergen, Hans Croiset, Sterre Konijn, Néstor Martínez Jara, Björk Níelsdóttir, Georgi Sztojanov en Albert van Veenendaal | koor: Consensus Vocalis | kostuums: Bart Hess | decor: DoorDouwe

Alleen geplaceerde zitplaatsen beschikbaar

Toon Tellegen, the successful author who tapped into a new genre with his wonderful animal stories, wrote a compelling story for Silbersee as you would expect from him: accessible, slightly philosophical and charmingly beautiful. The first-person narrator, played by Kees Hulst, has a special encounter with an angel and then says goodbye to the “unreality” that, according to this angel, life is.

Corrie van Binsbergen composed the music of Requiem for Unreality, which will be performed by eight singers from Consensus Vocalis, assisted by pianist Albert van Veenendaal, four all-round performers (vocals, tuba, doodas, theremin) from Silbersee and Van Binsbergen herself. Despite her focus on composing in recent years, Van Binsbergen picks up her guitar once more for this performance. The music is colorful: from jazz to rock to experimental to pure harmonies in the style of Arvo Pärt.

NOTE BENE
Each visitor can bring an object that recalls a loved one (deceased). This is given a place in the set and has a role in the performance. Afterwards you take the object home again.