Roxane van Iperen

Roxane van Iperen

Eigen welzijn eerst

Roxane van Iperen

Eigen welzijn eerst

  • Dinsdag 17 september 2024
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Dinsdag 17 september 2024
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 20:15 start of event
  • (Times are subject to change)

Op 17 september komt Roxane van Iperen (auteur van o.a. ’t Hooge Nest) met haar theatercollege Eigen welzijn eerst naar Groningen. Tijdens deze avond neemt Roxane ons mee in een boeiende verkenning van de opkomst van populisme en de veranderingen in onze samenleving.

Roxane van Iperen

Roxane van Iperen

Roxane van Iperen is auteur van bestsellers als ’t Hooge Nest, Eigen welzijn eerst en Dat beloof ik. In 2021 schreef ze het boekenweekessay De genocidefax.

Waarom is de middenklasse steeds gevoeliger geworden voor extreme ideeën? En waarom heeft het vooruitgangsideaal plaatsgemaakt voor een hang naar zelfbehoud? In de theateravond Eigen welzijn eerst toont Roxane van Iperen hoe de behoefte naar zekerheid kan ontsporen in radicale sentimenten.

Binnen twintig jaar tijd zijn populistische partijen in heel Europa opgeschoven van een marginaal verschijnsel naar het centrum van de macht. Behouden wat je hebt en nostalgie naar het verleden is steeds vaker de heersende levenshouding.

Tijdens deze avond wordt Roxane geïnterviewd over de opkomst van het populisme, de terugtrekkende beweging van burgers – weg van vooruitgangsdenken en kansengelijkheid – in een tijdperk waarin culturele antwoorden op economische problemen worden gegeven.

Een avond over de ‘fear of falling’ van de middenklasse, momfluencers, wellness-rechts en de zucht naar radicale sentimenten. Roxane gaat verder dan haar succesvolle essay en laat zien wat de samenleving nodig heeft om los te komen van de angst voor de onbekende ander.