RO Theater

RO Theater

Oedipus

RO Theater

Oedipus

  • Zaterdag 13 april 2013
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zaterdag 13 april 2013
  • start of event
  • (Times are subject to change)

Jack Wouterse en Nasrdin Dchar in klassieker

Deze ‘Oedipus’ wordt geregisseerd door Alize Zandwijk, die in 2012 twee keer genomineerd werd voor de Toneel Publieksprijs (onder anderen voor het bejubelde ‘Branden’). Nasrdin Dchar en Jack Wouterse spelen de hoofdrollen in dit grote Griekse drama over de man die zonder het te weten zijn vader doodt en zijn moeder huwt. De nieuwe bewerking van Oscar van Woensel verenigt twee klassieke toneelstukken tot een heftige en spirituele levensreis. We zien Oedipus als jonge koning, die wordt geconfronteerd met zijn gruwelijke lot, en Oedipus de oude koning, die achter de vreselijke waarheid komt en zich terugtrekt uit de wereld.

Inleiding om 19:15

Inleiding om 19:15

Voorafgaand aan deze voorstelling is een gratis inleiding. Edo Feenstra verzorgt de inleiding en interviewt Jacqueline Blom.
Deuren gaan om 19.00 uur open. Reserveren verplicht via internet bij de bestelling of bel de kassa op 050-3680368.

Oedipus is 12 jaar koning van Thebe als daar de pest uitbreekt. Het orakel zegt dat de pest alleen verdreven kan worden als de moordenaar van de vorige koning, Laios,  gevonden wordt. Oedipus zweert dat hij de moordenaar zal vinden. Pas als alle bewijsstukken naar hem wijzen vallen Oedipus de schellen van de ogen. Als zijn moeder en echtgenote Iocaste zich van het leven heeft beroofd, steekt hij zijn ogen uit. Oedipus wordt verdreven uit Thebe en slijt zijn laatste dagen in Kolonos, waar hij tot diep inzicht komt en zich kan overgeven aan wat komen moet. 

In de vertelling van Van Woensel volgen we het verhaal van koning Oedipus, van zijn verblindheid tot zijn overweldigende inzicht. Maar hij neemt ons ook mee naar de voorgeschiedenis waarin Oedipus’ vader Laios wanhopig probeert de voorspelling, dat hij gedood zal worden door zijn eigen zoon, te ontlopen. En tot slot geeft hij ons een blik in de toekomst waarin, na de dood van Oedipus, zijn zoons elkaar wederzijds doden in een strijd om de macht en zijn dochter Antigone zal sterven omdat zij, tegen de wet in, voor haar beide broers een begrafenis eist.

“…een wonder van eenvoud. Zoals eigenlijk de hele enscenering.”

★★★ De Groene Amsterdammer

tekst: Oscar van Woensel · regie: Alize Zandwijk muziek: Maartje Teussink · spel: Jacqueline Blom, Nasrdin Dchar, Herman Gilis, Fania Sorel, Bart Slegers, Yagya Gaier en Jack Wouterse

Rolverdeling:
Oedipus: Nasrdin Dchar en Jack Wouterse
Laios: Herman Gilis
Iocaste: Fania Sorel
Teiresias: Maartje Teussink
Kreon: Herman Gilis
Jager 1: Yahya Gaier
Bode/Jager 2: Jacqueline Blom
Antigone: Fania Sorel
Eteokles: Jacqueline Blom
Polyneikes: Yahya Gaier
Ismene: Jacqueline Blom
Het Koor: Yahya Gaier, Jacqueline Blom