Rabih Mroue

Rabih Mroue

Riding on a cloud

Rabih Mroue

Riding on a cloud

  • Zaterdag 9 maart 2013
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zaterdag 9 maart 2013
  • start of event
  • (Times are subject to change)

Libanees theater: wereldwijd relevant
De voorstellingen van de Libanese theatermaker, scenarioschrijver, acteur en beeldend kunstenaar Rabih Mroué zijn vermakelijke, maar tegelijk vlijmscherpe beschouwingen. In ‘Riding on a Cloud’ onderzoekt hij de wijze waarop we vandaag de dag verhalen uit ons (oorlogs)verleden vormgeven. De titel is ontleend aan de dichtbundel van zijn jongere broer Yasser, die tijdens de Libanese burgeroorlog door een sluipschutter door het hoofd werd geschoten. Wonder boven wonder bleef de schade beperkt. Mroué verweeft het verhaal van Yasser, die zelf zijn poëzie voordraagt, met film en video. In 2011 ontving hij de prestigieuze kunstenaarsprijs Prins Claus voor ‘zijn radicale onderzoek naar herinnering, macht en waarheidsconstructies.’

Inleiding om 19:15

Inleiding om 19:15

Er is voorafgaand aan deze voorstelling een gratis inleiding met als gast Rabih Mroué! Deuren gaan om 18.45 uur open. Reserveren verplicht, bel de kassa op 050-3680368.
————————————
Introduction prior the performance: 19.15
There is an introduction prior to this performance with Rabih Mroué! The doors wil open at 18.45. Reservations are required. To do this, ring our cash desk at 050-3680368

Uit het juryrapport: “Zijn werk cirkelt rond waarheid en fictie, onderzoekt de maatschappelijke implicaties van het fabriceren van ‘waarheid’ en is geworteld in de ervaring met en de nasleep van de burgeroorlog in Libanon. Deze kenmerken maken zijn werk wereldwijd relevant.”

Ervaar daar hier theater. Deze voorstelling is onderdeel van ‘Ervaar daar
hier theater’. Dankzij een krachtenbundeling presenteert een groep
theaters komend seizoen vijf bijzondere theater- en dansvoorstellingen
uit regio’s met theatertradities waarmee het Nederlandse publiek niet of
nauwelijks bekend is. Maak kennis met een wereld die verwondering wekt,
met gedachten, gevoelens en gebeurtenissen die vér van je af staan,
maar tegelijkertijd herkenning oproepen.


Lebanese theatre: internationally relevant

Rabih Mroué, a Lebanese theatre producer, scriptwriter, actor and
artist makes performances which are entertaining but also contain sharp
observations. In ‘Riding on a Cloud’ he tries to figure out in which
ways we shape our (wartime) past. The name of the piece is derived from
his younger brother’s collection of poetry. His brother, Yasser was shot
trough the head by a sniper during the Lebanese civil war. Miraculously
the damage was limited. Mroué interweaves Yasser’s story, which Yasser
carries forward himself, with film and video. In 2011 Rabih Mroué
received the prestigious Prince Claus artist prize for ‘his radical
study of memory, power and the way people construct the truth’.

This performance is part of the ‘Ervaar daar hier theater’(‘Experience there here theatre’). A group of theatres decided to join forces and present five special theatre- and dance performances coming from regions with theatre traditions usually unknown to the Dutch public. Get to know a world that makes one marvel, full of thoughts, feelings and events that seem far removed, but at the same time feel familiar.

“Sober, intiem, documentaire theater is het. En wat wordt gedocumenteerd is even schokkend als roerend, even persoonlijk als universeel. (…) Dit is een verhaal over oorlog, en oorlogsslachtoffers wereldwijd; een mooi, doeltreffend verhaal. Tegelijkertijd is het wáár, en dat maakt het extra aangrijpend. (…) Zijn voorstelling kent precies genoeg distantie, verdichting en poëzie.”

★★★★ “Aangrijpend waargebeurd theater.” NRC Handelsblad

Rabih Mroué is als theatermaker altijd al geïnteresseerd in theater als live-representatie en als plek waar fictie en realiteit door elkaar lopen. Het verhaal van zijn broer past daar dan ook naadloos in. (…) Als Rabih het podium op komt om samen met zijn broer een liedje op gitaar te spelen wordt de voorstelling ineens direct en persoonlijk. Het vat in een slim en ontroerend beeld samen wat we al een uur lang hebben kunnen zien: Yasser heeft Rabih nodig om zijn verhaal te vertellen en Rabih Yasser om theater te kunnen maken.”

★★★★ “Zoeken naar kapotgeschoten herinneringen.” Theaterkrant.nl