Barokopera Amsterdam

Barokopera Amsterdam

Purcell Gala - William & Mary

Barokopera Amsterdam

Purcell Gala - William & Mary

  • Dinsdag 19 februari 2013
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Dinsdag 19 februari 2013
  • start of event
  • (Times are subject to change)

Purcells vrolijke en ernstige kant
Eind zeventiende eeuw was Europa het toneel van een heftige strijd om de macht. Hoofdrolspelers zijn de protestantse stadhouder der Nederlanden annex staatshoofd van Engeland Willem III en de katholieke koning van Frankrijk Lodewijk XIV. In deze tijden componeerde de Engelsman Henry Purcell, hofcomponist van William en Mary, enkele van zijn mooiste werken, zoals de ‘Funeral Sentences’ en de semi-opera’s ‘King Arthur’ en ‘The Fairy Queen’. Centraal in dit ‘Purcell Gala II” staat zijn latere werk, dat Purcells vrolijke en ernstige kanten samenbrengt. Barokopera Amsterdam combineert authentiek uitgevoerde muziek met eigenzinnig hedendaags theater, toegankelijk voor een breed publiek.