Pieter de Graaf + Annelie

Pieter de Graaf + Annelie

Pieter de Graaf + Annelie

  • Donderdag 26 april 2018
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Donderdag 26 april 2018
  • start of event
  • (Times are subject to change)

Twee jonge pianisten verrassen met een unieke dubbelshow: Pieter de Graaf en Annelie bespelen afwisselend die ene piano op het podium.

De Nederlandse pianist en componist Pieter de Graaf maakte al furore als bandlid van The Kyteman Orchestra en Colin Benders. Nu staat hij voor het eerst solo op de planken en speelt hij ook in de Stadsschouwburg Groningen. Denk aan de minimalistische melodieën van Nils Frahm en Ludovico Einaudi, maar dan met een vleugje pop en jazz.

De klassiekers en klassieke muziek

Het kan even duren voordat een artiest zijn ware roeping vindt. Voor Pieter de Graaf begon die zoektocht al op vijf-jarige leeftijd, toen hij luisterde naar zijn vader die klassiekers en klassieke muziek draaide: van The Beatles en The Rolling Stones tot Chopin en Bach. Als tiener dompelde hij zich onder in de wereld van jazz en begon hij een studie aan het conservatorium in Rotterdam.

The Kyteman Orchestra

Improviseren leerde Pieter de Graaf in zijn jaren als bewoner van Kytopia, de creatieve broedplaats van Kyteman in het voormalige Tivoli Oudegracht. The Kyteman Orchestra staat bekend om haar improvisatie shows met klassiek geschoolde koren, die al snel twee tot drie uur duurden. De Graaf vond hier zijn passie voor het experiment.

Pieter de Graaf

De titel van zijn project Fermata verwijst naar ‘fermate’, een rustteken in het klassieke notenschrift dat zoiets wil zeggen als: ‘kalm aan’. Pieter de Graaf is hiervoor terug gegaan naar de basis. Met inspiratiebronnen als Miles Davis, Nils Frahm, Rachmaninov, Bach, Chopin, Herbie Hancock, en natuurlijk Keith Jarrett, combineert hij makkelijke melodieën met virtuoze passages, zonder de betekenis van elk individueel liedje te verliezen.

One man show

Fermata is Pieter de Graaf’s zoektocht naar betekenis. Live komt dit tot uiting in een one-man show met een piano, bass pedalen, een paar keyboards en een laptop. Alles wat je hoort vloeit op dat magische moment uit zijn vingertoppen, het kan altijd op een ander moment worden ingezet. Elke show is anders en uniek.

Annelie

Écht alleen is Pieter de Graaf niet. Ook zal zijn vakzuster Annelie haar composities laten horen. De laatste jaren werd Annelie’s zangtalent, kennis en veelzijdigheid een onmisbare schakel voor diverse artiesten. Op haar eigen album legt ze zichzelf bewust de beperking van één instrument op. In haar jeugdjaren was de piano, naast saxofoon, het enige instrument dat steeds verder haar aandacht trok. Annelie berust haar spel op subtiliteit en kalmte, zonder op emotionele kracht en wispelturige spanning in te boeten.

Let op: enkel vrije zitplaatsen.

 

Componist en pianist Pieter de Graaf is ook een van de bewoners van Kytopia. Hij speelt een aantal stukken en vertelt over zijn muziek.

Lees het volledige interview hier.

Interview met Pieter de Graaf – VPRO

Tickets: via this website, our box offices, local record store Plato and ticketmaster.nl

Pieter de Graaf and Annelie
Two young pianists surprise with a unique double show: Pieter de Graaf and Annelie take turns playing that one piano on stage. Dutch pianist and composer Pieter de Graaf already caused a furore as band member of The Kyteman Orchestra and Colin Benders. He now performs solo for the first time, among others in the Stadsschouwburg Groningen. Imagine the minimalist melodies of Nils Frahm and Ludovico Einaudi with a hint of pop and jazz.

The classics and classical music
It can take a while before an artist finds his true calling. Pieter de Graaf’s quest started as early as when he was five years old, when he listened to his father playing classics and classical music: from The Beatles and The Rolling Stones to Chopin and Bach. As a teenager he immersed himself in the world of jazz and started studying at the conservatory in Rotterdam.

The Kyteman Orchestra
Pieter de Graaf learnt to improvise during his years as an inhabitant of Kytopia, Kyteman’s creative breeding ground in former Tivoli Oudegracht. The Kyteman Orchestra is known for its improvisation shows with classically schooled choirs, often lasting as long as two or three hours. This is where De Graaf found his passion for experimenting.

Pieter de Graaf
The project’s title Fermata refers to a symbol in classical musical notation indicating something like: ‘take it easy’. Pieter de Graaf went back to basic. Following sources of inspiration as Miles Davis, Nils Frahm, Rachmaninov, Bach, Chopin, Herbie Hancock, and of course Keith Jarrett, he combines easy melodies with virtuous passages, without losing the meaning of every individual song.

One-man show
Fermata is Pieter de Graaf’s quest for meaning. Live this manifests itself through a one-man show with a piano, bass pedals, some keyboards, and a laptop. Everything you hear flows from his fingertips during that magical moment. It can always be put into action at another moment. Every show is different and unique.

Annelie
Yet Pieter de Graaf is not really alone. Fellow professional Annelie will also perform her compositions. Over the last years, Annelie’s vocals, knowledge, and versatility became an indispensable link for many artists. On her album she deliberately imposes the restriction of allowing herself only one instrument. During her youth the piano, next to the saxophone, was the only instrument that increasingly attracted her attention. Annelie’s playing is based on subtlety and tranquillity, without losing emotional power and fickle excitement.

Note: unreserved seating only.