Noord Nederlands Toneel

Noord Nederlands Toneel

EXIT Macbeth (première)

Noord Nederlands Toneel

EXIT Macbeth (première)

  • Zaterdag 10 september 2022
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 19:15 uur: Stadsschouwburg open
  • 20:15 uur: Start voorstelling
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zaterdag 10 september 2022
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 20:15 start of event
  • (Times are subject to change)

Shakespeares personage Macbeth is het archetype van de alfaman. De horrorcocktail van machtswellust, oorlog en moordende ambitie in het originele stuk verbergt iets belangrijks: de natuur die zich verzet tegen het onophoudelijk geweld dat de mens veroorzaakt. Beelden van paarden, raven, donkere bossen en heksen komen steeds opnieuw terug, maar als figuranten.

De Duitse regisseurs Jan-Christoph Gockel en Jana Vetten, wier werk voor het eerst in Nederland te zien is, geven in deze herwerking de natuur en de dieren de hoofdrol door de mensen, en dan vooral de masculiene verhaallijnen, uit het stuk te halen en zich de vraag te stellen: wat blijft er dan over? En hoe kunnen we onze relatie met de natuur herstellen, nadat we haar meer de ruimte hebben gegeven?

Michael Pietsch (peaches&rooster) creëerde van opgezette dieren unieke poppen die door de dansers en acteurs van het NITE-ensemble tot leven gebracht worden. Het is de eerste keer dat de poppen van Pietsch niet door hemzelf, maar door dansers tot leven gebracht worden. Dat levert een beeldende, radicale en interdisciplinaire herwerking op van het originele stuk.

Kracht van leven in dode materie

Jan-Christoph Gockel, Michael Pietsch en Jana Vetten werkten al vele malen samen in het creëren van voorstellingen voor volwassenen waarin poppen een belangrijke rol spelen. Elke voorstelling opnieuw zoeken ze naar nieuwe manieren om de kracht van het leven blazen in dode materie – wat poppenspel feitelijk is – theatrale betekenis te geven, afhankelijk van het onderwerp van de voorstelling. In EXIT Macbeth speelt de symbiose van het lichaam van het dier en dat van de performer een belangrijke rol: wie is de baas over wie? Maar ook: kunnen we opnieuw leven blazen in iets dat we als mens hebben vernietigd of gedood? Juist die interdisciplinaire manier van denken over beweging, theater en poppenspel zette het NNT ertoe aan de samenwerking met deze bijzondere makers aan te gaan.

Regie: Jan-Christoph Gockel, Jana Vetten / Cast: Angela Herenda, Sarah Janneh, Bien De Moor, Rosie Reith, Jésula Toussaint Visser kameroenschaap, raaf, vos, hert e.a. / Poppen(dieren)-ontwerp en coaching: Michael Pietsch / Decor- en kostuumontwerp: Janina Brinkmann / Compositie en hoorspel: Matthias Grübel / Lichtontwerp: Will Frikken / Dramaturgie: Thomas Lamers / Regieassistent: Ludy Golstein

You know him from House of Cards, Game of Thrones, and the collected works of Shakespeare: the ambitious alpha male who’ll stop at nothing to get what he wants. And Macbeth is the archetype.

But the original play’s horrifying cocktail of war, murder, and lust for power conceals another important idea: nature rebelling against incessant human violence. Images of horses, ravens, dark woods, and witches occur again and again, but only in the background.

This is what German directors Jan-Christoph Gockel (Münchner Kammerspiele) and Jana Vetten, are seeking to show. They bring animals and nature to the fore by taking people out of the piece and asking what is left over, and how we can repair our relationship with nature by giving it more space.

Designer Michael Pietsch (peaches&rooster) has done this by creating unique animal puppets that are brought to life by the NITE ensemble’s dancers and actors. This is the first time that his puppets have been controlled not by him, but by other people, and it brings a highly visual, radical and interdisciplinary perspective to the original play.