Nederlandse Reisopera

Nederlandse Reisopera

Orphee et Eurydice

Nederlandse Reisopera

Orphee et Eurydice

  • Dinsdag 23 april 2024
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 19.00 uur: deuren Stadsschouwburg open
  • 20.15 uur: aanvang voorstelling
  • 22.00 uur: einde voorstelling
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Dinsdag 23 april 2024
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 20:15 start of event
  • (Times are subject to change)

Componist Christoph Willibald Gluck (1714-1787) laat in zijn geliefde opera het tragische Orpheusverhaal eindigen met een happy end. De Nederlandse Reisopera brengt de mythe terug tot de essentie, in een compact drama voor drie personages: Orphée, Eurydice en l’Amour.

Na de plotselinge dood van zijn jonge echtgenote reist Orpheus af naar de onderwereld om haar terug te halen uit het schimmenrijk. Tijdens zijn reis wordt de mythische zanger tegengehouden door geesten uit de dodenwereld, maar uiteindelijk weet hij Eurydice te bereiken. Zij weigert Orpheus echter te volgen en haar bestaan in vergetelheid te verruilen voor het aardse tranendal. Wanneer zij hem uiteindelijk toch volgt, kijkt Orpheus achterom, geheel tegen het goddelijk verbod om dit te doen. Daardoor verliest de bedroefde echtgenoot voor de tweede maal zijn geliefde. In Glucks meesterwerk volgt echter een eind-goed-al-goed: de altijd zegevierende liefdesgod Amor geeft de treurende Orpheus zijn geliefde terug.

In het Frans gezongen met Nederlandse en Engelse boventitels. Let op: op sommige plekken zijn de boventitels niet (goed) zichtbaar. Houd hier rekening mee bij uw stoelkeuze.

“Consensus Vocalis weet vanaf de eerste klaagzang tot aan de blije finale niet alleen vocaal te plezieren maar ook te ontroeren. (…) Tenor Yaroslav Abaimov verdient alle lof. Hij stort zich vol overgave in de rol van Orphée. (…) Kristina Bitenc, in de rol van Eurydice, sligert met haar doordringende sopraanstem ijzingwekkende wanhoop de zaal in.”
de Volkskrant ★★★

“De dramatische kracht van Phion en vooral Consensus Vocalis komt goed naar voren.”
NRC ★★★

Regisseur Jennifer Williams en Dirigent Sascha Goetzel vertellen je in deze minidocu over het verhaal achter Orphée et Eurydice.

Inleiding

Voorafgaand aan deze voorstelling verzorgt een medewerker van de Reisopera een inleiding. Aanvang 19.00 uur. Kaarten à € 3,50 kun je hier meebestellen bij je bestelling of apart wanneer je al kaarten hebt.

In his beloved opera, composer Christoph Willibald Gluck (1714-1787) concludes the tragic story of Orpheus with a happy end. The Nederlandse Reisopera returns the myth to its essence in a compact drama for three characters: Orphée, Eurydice and l’Amour.

After the tragic and sudden death of his young wife, Orpheus travels to the underworld to reclaim her from the realm of shadows. During his journey, the mythical singer is thwarted by spirits from the underworld, but eventually he manages to reach Eurydice. She refuses to follow Orpheus, and to exchange her existence in oblivion for an earthly vale of tears. When she finally does follow him, Orpheus looks back, against divine decree. As a result, the sad husband loses his beloved for the second time. In Gluck’s masterpiece, however, there is a happy end: the ever-victorious god of love Amor gives the grieving Orpheus back his beloved Eurydice. Sung in French with Dutch surtitles.