Nederlands Kamerkoor & Asko Schönberg

Nederlands Kamerkoor & Asko Schönberg

Pärt - Johannespassie

Nederlands Kamerkoor & Asko Schönberg

Pärt - Johannespassie

  • Dinsdag 19 maart 2013
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Dinsdag 19 maart 2013
  • start of event
  • (Times are subject to change)

Pärt: Johannespassie
Arvo Pärt schreef een in al zijn eenvoud intense
‘Johannespassie’, vol van de voor deze componist zo kenmerkende emotionele
geladenheid en spirituele zeggingskracht. Het Nederlands Kamerkoor en Asko |
Schönberg bieden u o.l.v. dirigent Risto Joost een aansprekend alternatief voor
de passies van Johann Sebastian Bach.