Nederlands Kamerkoor

Nederlands Kamerkoor

Songs of Farewell

Nederlands Kamerkoor

Songs of Farewell

  • Maandag 13 november 2023
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 17:00 uur: restaurant The Mix open
  • 20:15 uur: start concert
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Maandag 13 november 2023
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start of event
  • (Times are subject to change)

Met het Requiem van Herbert Howells en Songs of Farewell van Hubert Parry brengt het Nederlands Kamerkoor twee van de geliefdste Engelse koorwerken bijeen in één programma.

De populariteit van beide stukken ligt zowel in de toegankelijkheid als in de schoonheid ervan. Beide werken zijn geschreven naar aanleiding van ingrijpende persoonlijke ervaringen van de componisten. Howells schreef zijn Requiem in eerste instantie ter nagedachtenis aan soldaten die waren gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar het schrijfproces kreeg een wrange wending toen zijn zoon aan polio stierf. Parry kwam tot zijn compositie toen enkele van zijn studenten achterbleven op het slagveld van diezelfde oorlog.

Het Nederlands Kamerkoor combineert de werken met de Tenebrae Responsories van de James MacMillan, een van de succesvolste hedendaagse componisten van wie het koor al eerder werk ten gehore bracht.

Programma
Howells: Delen uit Requiem
MacMillan: Tenebrae Responsories
Parry: Songs of Farewell

dirigent: Peter Dijkstra

Prijs ticket is inclusief pauzedrankje
Vrije zitplaatsen

With Requiem by Herbert Howells and Songs of Farewell by Hubert Parry, Nederlands Kamerkoor will unite two of the most popular English choral works in one programme.

The popularity of both pieces lies in their accessibility as well as in their beauty. Both works were written in response to the composers’ profound personal experiences. Howells initially wrote his Requiem in memory of the soldiers who had fallen during the First World War, but the writing process took a bitter turn when his son died of polio. Parry composed his work after some of his students went off to that same war, to never return.

Nederlands Kamerkoor will combine these works with the Tenebrae Responsories of James MacMillan, one of the most successful contemporary composers whose work the choir has performed before.