NDR Vokalensemble & P.J. de Boer (orgel)

NDR Vokalensemble & P.J. de Boer (orgel)

Sweelinck en tijdgenoten

NDR Vokalensemble & P.J. de Boer (orgel)

Sweelinck en tijdgenoten

 • Zondag 22 oktober 2023
 • SPOT/Martinikerk, Martinikerkhof 3
 • 15:00 uur: aanvang concert
 • 15:45 uur: pauze
 • 16:05 uur: aanvang tweede deel concert
 • 16:50 uur: einde concert
 • (Tijden onder voorbehoud)
 • Zondag 22 oktober 2023
 • SPOT/Martinikerk, Martinikerkhof 3
 • 15:00 start of event
 • (Times are subject to change)

Het Schnitgerfestival heeft dit jaar als thema Muziek uit de Hanze. Ook deze negende editie biedt weer een keur aan oog- en oorstrelende voorstellingen en concerten rondom de historische Groninger orgels. Tijdens het slotconcert brengen het NDR Vokalensemble en organist Pieter-Jelle de Boer o.l.v. dirigent Klaas Stok vocale en orgelmuziek uit de zestiende en zeventiende eeuw, met een hoofdrol voor onze eigen grootmeester uit die tijd: componist en organist Jan Pieterszoon Sweelinck.

Jan Pieterszoon Sweelinck (1561-1621) wordt nog steeds gezien als een van de grootse componisten die ons land voortbracht. Zijn beeltenis prijkte op ons papiergeld – het biljet van 25 gulden – en het beroemde Amsterdamse Conservatorium is naar hem vernoemd. Vanaf zijn vijftiende tot zijn dood op 59-jarige leeftijd was hij organist van de belangrijkste kerk in Amsterdam: de Oude Kerk. En zijn faam én invloed reikte verder dan Nieuweschans; via zijn leerlingen stond Sweelinck aan de basis van de zogeheten Noord-Duitse orgelschool, een periode waarin componisten als Buxtehude en later Bach tot bloei kwamen.

Voor dit concert dook dirigent Klaas Stok in de schatkist van Sweelinck en plukte daar enkele juweeltjes uit, die hij met zijn Hamburgse ensemble in de Martinikerk laat horen. Concert i.s.m. Schnitger Festival (groningen-orgelstad.nl)

Bekijk hier het programma.

Programma

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Miserere mei, Domine
Magnificat

Jacob Praetorius II (1586-1651)
Magnificat Quarti Toni (orgel, drie verzen)

Arvo Pärt (1935)
Da pacem Domine

Jan Pieterszoon Sweelinck
De profundis

Arvo Pärt
Pari intervallo (orgel)

Jan Pieterszoon Sweelinck
Psalm 42

Pauze

Matthias Weckmann (1616-1674)
Fantasia in d (orgel)

Jan Pieterszoon Sweelinck
Canticum nuptiale: sponse musarum
Tu as tout seul, Jan

Arvo Pärt
Summa

Jan Pieterszoon Sweelinck
Fantasia super Ut Re Mi Fa Sol La (orgel)
Psalm 9
Psalm 122
Psalm 150

Podcast: Discover the Classics

Podcast: Discover the Classics

Meer achtergrondinformatie? Luister dan ook naar onze podcast over verschillende periodes van de klassieke muziek door Yvonne van den Berg, oud-programmeur Klassiek van Spot Groningen.

The theme of this year’s Schnitger Festival is Music from the Hanse. This ninth edition offers a variety of visual and auditory pleasures, where the historic Groningen organs always take center stage. During the closing concert, the NDR Vokalensemble and organist Pieter-Jelle de Boer, led by conductor Klaas Stok, will perform vocal and organ music from the sixteenth and seventeenth century, with a leading role for our own grand master of that time: composer and organist Jan Pieterszoon Sweelinck.

Jan Pieterszoon Sweelinck (1567-1621) is still seen as one of the greatest composers our country ever produced. His image adorned our paper money – the 25 guilder note – and the renowned Amsterdam Conservatory is named after him. From the age of fifteen until his death at the age of 59 he was organist of the most important church in Amsterdam: the Oude Kerk. And his fame and influence extended far beyond Nieuweschans; through his pupils, Sweelinck laid the foundations for the so-called North German organ school, a period in which composers such as Buxtehude and later Bach would flourish.

For this concert, conductor Klaas Stok dug into Sweelinck’s treasury trove. The riches he found there will be performed with his Hamburg ensemble in the Martinikerk. Concert in collaboration with Schnitger Festival (groningen-orgelstad.nl).