Nathan Ball

Nathan Ball

+ support: Violetta Zironi

Nathan Ball

+ support: Violetta Zironi

  • Zaterdag 8 december 2018
  • Lutherse Kerk, Haddingestraat 23
  • 20:00: Zaaldeuren gaan open
  • 20:30: Aanvang support
  • 21:20: Aanvang Nathan Ball
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zaterdag 8 december 2018
  • Lutherse Kerk, Haddingestraat 23
  • 20:30 start of event
  • (Times are subject to change)

Nathan Ball. De man van de alt-folk. Zomers, maar met een donker tintje. De mooie soundscapes gecombineerd met de warme stem van Ball en afgewisseld met stevige gitaarpartijen zorgen voor muziek om bij weg te dromen. Eerder was Nathan al live bij ons te horen tijdens een van de 7 Layers Sessions. Wij zijn echter van mening dat het nu tijd is voor een podium dat volledig voor hem alleen is. Op 8 december staat hij in de Lutherse Kerk. Een podium waar zijn prachtige sound perfect tot zijn recht komt.

Zoektocht

Het heeft lang geduurd voor Ball de wereld van muziek betrad. Een passie voor muziek is er altijd geweest, maar wat de folkzanger ermee moest wist hij niet. Om deze reden besloot Ball te stoppen met school en te vertrekken naar een plek waar geen druk van buitenaf aanwezig was. Een plek waar hij in alle rust ontdekte wat zijn creatieve geest precies inhield en wat hij hiermee kon: muziek maken. En hoe.

Teruggekeerd naar Engeland ontwikkelde Ball zijn sound tot het optimale. Schrijven, opnemen en bandlieden verzamelen. Deze inspanningen wierpen zijn vruchten al snel af. De shows lagen voor het oprapen. Iedereen was razend enthousiast.

Geheim

De singer-songwriter zelf blijft nuchter onder het succes. ”Wij deden gewoon ons eigen ding maar alle shows pakten ontzettend goed uit. Mensen kwamen naar ons toe en vroegen hoe we dit toch deden. Wij bleven muziek maken, op onze eigen manier, zoals we dat gewend waren. Op de een of andere manier werkte dat.”

Inspiratie

Inspiratie haalt Ball uit namen als Daughter, Bon Iver, Foals en The War on Drugs. Ook ervaringen uit zijn dagelijkse leven gebruikt hij als basis voor zijn songs. Echter laat hij daarbij ruimte over voor zijn luisteraars. ”Iedereen die luistert naar mijn muziek moet dit kunnen koppelen aan zijn of haar eigen leven en ervaringen.”

Support: Violetta Zironi

Violetta Zironi schreef haar eerste lied op 16-jarige leeftijd. Aan het begin vooral gefocust op country en blues, begon Zironi zich te realiseren dat de liedjes die ze toen zong haar ware aard niet écht uitten. Ze besloot zich te storten op de wereld van folk: een avontuur waarvan de eindbestemming nog lang niet in zicht is. 8 december is deze Italiaanse singer-songwriter de support bij het concert van Nathan Ball.

Let op: enkel vrije zitplaatsen beschikbaar.

Klik hier voor de website van Nathan Ball.

Klik hier voor de website van Violetta Zironi.

‘Stand Up will thrill those who love good songwriting. It’s a slow burn, and slightly sombre at times, but deeply satisfying and filled with depths of humanity.’ lees hier de volledige recensie.

Albumrecensie Stand Up door Folk Radio

Nathan Ball. The man of alt-folk. Summery, but with a dark edge. The wonderful soundscapes combined with Ball’s warm voice and alternated with firm guitaring result in music to dream away to. Nathan previously played live in De Oosterpoort during one of our 7 Layers Sessions. We feel, however, that it is now time for a stage all to himself. On 8 December he will perform in the Lutheran Church: a place where his beautiful sound stands out perfectly.

Quest

It took some time before Ball entered the world of music. The passion for music was always there, but the folk singer did not know what to do with it. For this reason Ball decided to quit school and leave for a place where there would be no external pressure. A quiet place where he could discover his creative spirit and its use: making music. And how.

Back in England, Ball developed his sound to perfection. Writing, recording, and gathering band members. These efforts bore fruit super-fast. He played shows all over the place. Everyone was wildly enthusiastic.

Secret

The singer-songwriter faces his success matter-of-factly. “We were just moving along doing our own thing yet every show we ever played was packed out. Eventually people started coming along and saying: ‘How the hell are you doing this?’ We just kept making music and playing and somehow it connected.”

Inspiration

Ball is inspired by names as Daughter, Bon Iver, Foals, and The War on Drugs. He also uses experiences from his daily life as bases for his songs. Yet he leaves room for his listeners too. “I like to nod to the things I’ve been through but leave space for people to adapt each narrative to their own lives and experiences.”

Support: Violetta Zironi

Violetta Zironi wrote her first song when she was sixteen. Initially she was focused mainly on country and blues, but started to realise that the songs she sang did not really convey her true nature. She decided to plunge into the world of folk: an adventure of which the end will not be nigh any time soon. The Italian singer-songwriter will be support to Nathan Ball on 8 December.

Note: unreserved seating only.

Find Nathan Ball’s website here.

Find Violetta Zironi’s website here.