Milow

Milow

Milow

  • Zondag 26 september 2021
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 20:00 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)

De Vlaamse singer-songwriter Milow staat bekend om zijn akoestische pop en een gouden gevoel voor melodie en harmonie. Al tien jaar lang levert hij met gemak de ene na de andere akoestische popparel af. In zijn songwriting klinken sporen van Bruce Springsteen en Neil Young, maar hij covert net zo makkelijk een rapper: met 50 Cents’ hit Ayo Technology speelde hij zich ruim tien jaar geleden tot in Amerika in de kijker. In mei vorig jaar verscheen het album Lean Into Me. Hierop keerde hij terug naar het pure songwriting en de sound uit zijn beginperiode. In september komt hij voor een clubshow naar De Oosterpoort!

Lean Into Me
Het inlevingsvermogen van Milow definieert zijn muziek. Zo ook op zijn nieuwe album Lean Into Me. De naam van deze plaat is gebaseerd op het idee dat we op elkaars schouders moeten kunnen leunen en elkaar helpen, legt Milow uit. ”Vriendschap is erg belangrijk voor mij, ik probeer de relaties te onderhouden, ook al wordt het moeilijker als je ouder wordt.” Dit thema hoor je in de gehele afspeellijst terug en is erg persoonlijk voor Milow.

Uitsluitend vrije zit- en sta plaatsen beschikbaar

The Flemish singer-songwriter Milow is known for his acoustic pop and golden sense of melody and harmony. For no less than ten years he has effortlessly been delivering one acoustic pop gem after the other. Whereas traces of Bruce Springsteen and Neil Young resound in his songwriting, he covers a rapper just as easily: he made a name for himself all the way to America with 50 Cents’s hit Ayo Technology six years ago. The album Lean Into Me, on which he returns to pure songwriting and his early-career sound, was released in May last year. He will bring his club show to De Oosterpoort in December!

Lean Into Me

Milow’s empathy defines his music. Also on his new album Lean Into Me. The name of this album is based on the idea that we should be able to lean on each other’s shoulder and help each other, Milow explains. “Friendship is really important to me. I try to maintain the relationships, even though this gets harder when you get older.” This theme resounds through the entire play list and is very personal to Milow.

Website Milow

Join the Facebook event

Unreserved seating and standing only