Michiel Borstlap

Michiel Borstlap

Georg

Michiel Borstlap

Georg

 • Vrijdag 22 februari 2019
 • De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
 • 17:00: Restaurant Tromp open
 • 19:30: Zaaldeuren open
 • 20:30: Aanvang programma
 • 21:15: Pauze
 • (Tijden onder voorbehoud)
 • Vrijdag 22 februari 2019
 • De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
 • 20:30 start of event
 • (Times are subject to change)

Na een imposante internationale jazzcarrière sloeg pianist en componist Michiel Borstlap op het voor de Edison Publieksprijs 2017 genomineerde album Velvet een nieuwe weg in: die van de minimal music. Een pad dat hij op zijn nieuwe album Georg voortzet. Minder noten, meer gevoel en met een hoofdrol voor zijn eerste piano, een honderdjarig exemplaar met een eigenzinnige, doorleefde sound, dat meekomt naar De Oosterpoort.

Georg

Vorig jaar besloot Michiel Borstlap dat hij alleen nog maar op ‘Georg’ wilde spelen. Georg is zijn eerste piano, waar hij als tienjarig jongetje al op speelde. Een instrument uit 1912, door zijn moeder gevonden in een verlaten militaire barak. Volgens Borstlap is Georg niet zomaar een piano. “Hij heeft een heel doorleefde sound. Als je aanslaat klinkt er veel meer dan die ene noot, in de verte zweeft nog een andere klank. En je hoort allerlei getik en gekraak. Er is wel eens een stemmer geweest die voorstelde hem te repareren, maar dat wil ik niet. Die gebreken zijn juist heel mooi.”

Eerlijke muziek

Ook in de rest van zijn leven is Borstlap minimalistischer geworden. Waar hij eerder een extravagant leven leidde en overal ter wereld optrad, gaat het de pianist nu meer om het gevoel en de emotie achter de muziek. De pianist ziet een enorme opkomst en populariteit in deze eerlijke muziek. Hij geeft regelmatig belevingsconcerten bij hem thuis. Tijdens deze concerten voelt Borstlap het publiek ontspannen en loslaten. En dat is precies waar hij naar streeft.

Neem een kijkje op de website van Michiel Borstlap

Let op: uitsluitend vrije zitplaatsen beschikbaar

“Zowel in zijn improvisaties als in zijn uitvoering van een standard als Round Midnight hoor je hoezeer Borstlap heer en meester is over de piano.”

★★★★ Het Parool

After an impressive international jazz career, pianist and composer Michiel Borstlap took a different route on ‘Velvet’: the route of minimal music. The album subsequently was nominated for the Edison Public Award 2017. He kept to this path on his new album ‘Georg’. Less notes, more emotion, and a leading part for his first piano, a 100-year-old model with an eccentric, mature sound, that will come along to De Oosterpoort.

Georg
Last year, Michiel Borstlap decided he only wanted to keep playing ‘Georg’. Georg is his first piano, which he started playing as a ten-year-old boy. An instrument from 1912, found by his mother in a deserted military barracks. According to Borstlap, Georg is not just any piano. “He sounds very mature. When you strike a key, there is so much more than just that one note, another sound is floating in the distance. And you hear all kinds of tapping and creaking. A tuner once proposed to mend him, but I do not want that. It is the flaws that make it so very beautiful.”

Honest music
Borstlap has been applying this minimalism to the rest of his life too. His extravagant life with performances all around the world made room for the sense and emotion behind the music. The pianist experiences a huge increase in interest in and popularity of this honest music. He regularly performs experience concerts at his house. During these concerts, Borstlap feels the audience relaxing and letting go. And that is exactly what he aims for.

Take a look at Michiel Borstlap’s website.

Note: unreserved seating only