Michelle David & The Gospel Sessions

Michelle David & The Gospel Sessions

Walk With Me Tour

Michelle David & The Gospel Sessions

Walk With Me Tour

  • Vrijdag 28 september 2018
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Vrijdag 28 september 2018
  • start of event
  • (Times are subject to change)

Ze stonden al twee keer eerder in De Oosterpoort en op vrijdag 28 september komen Michelle David & The Gospel Sessions terug om het succesverhaal te vervolgen. Ze komen naar Groningen met het nieuwe album Vol. 3 op zak, een album waarop zij een geheel andere kant van zichzelf tonen, zowel in muzikaal als in persoonlijk opzicht.

Zoektocht

Gitarist Onno Smit legt uit: “Vol.1 en Vol. 2 waren voor ons een zoektocht en een reis naar de wortels van de muziek waar wij van houden, maar ook naar het vinden van ons geluid, onze stem. Op Vol. 3 hebben we die gevonden, zowel live als in de studio. Het is onze interpretatie van gospel, gewikkeld in een dekentje van soul, blues, jazz en afrobeat.”.

Kracht en hoop

2017 was een moeilijk jaar voor zangeres Michelle David en voor haar heeft het nieuwe album dan ook een extra speciale betekenis. “Binnen een korte periode verloor ik enkele van mijn dierbaren, waaronder mijn allerliefste moeder. Meer dan ooit had ik behoefte aan muziek. Muziek die me door de moeilijke momenten sleepte, muziek die me troostte en muziek die me de kracht gaf om door te gaan. Ik weet zeker dat de mensen deze boodschap van hoop en kracht terug horen in de nieuwe songs op dit album. Dit album is waarschijnlijk mijn meest persoonlijke tot nu toe.”.

Volgende stap

Met het laatste album is de band klaar om de rest van de wereld te veroveren. Vorig jaar werden voorzichtig de eerste stappen gezet met optredens in Londen en op andere plekken in Europa (o.a. Deep in the Woods festival). Overal waar ze speelden zagen ze dezelfde reactie bij het publiek: er werd gedanst, gejuicht en mensen werden verbonden door de boodschap van liefde. Dit belooft nog wat voor het concert van Michelle David & The Gospel Sessions op 28 september in De Oosterpoort!

Facebookpagina The Gospel Sessions.

Let op: uitsluitend vrije sta- en zitplaatsen beschikbaar.

“Met precies de juiste sobere, maar swingende begeleiding van twee gitaren en drums maakte David een soort muziek dat uitgestorven leek.”

Lees de volledige recensie hier.

★★★★ Recensie De Volkskrant

…”Op deel 3 kiest David voor haar persoonlijke interpretatie en kruidt de gospel met afrobeat, jazz en blues.”

Lees de volledige recensie hier.

Michelle David & The Gospel Sessions – Vol.3 – Het AD

Tickets: via this website, our box office, local record store Plato and ticketmaster.nl.

They performed in De Oosterpoort twice before and Michelle David & The Gospel Sessions will return on Friday 28 September to continue their success story. They will bring their new album Vol. 3 to Groningen. On this album, they show a completely different side of themselves, both musically and personally.

Quest
Guitarist Onno Smit explains: “Vol. 1 and Vol. 2 were a quest for us as well as a journey to the roots of the music we love, but it was also a search for our sound, our voice. On Vol. 3 we found it, both live and in the studio. It is our interpretation of gospel, wrapped in a blanket of soul, blues, jazz, and afrobeat.”

Strength and hope
2017 was a tough year for vocalist Michelle David, so this new album is extra special to her. “Within a short period of time I lost multiple loved ones, among others my beloved mother. I needed music more than ever. Music that helped me get through the difficult times, music that comforted me, and music that gave me the strength to keep going. I am certain that people hear this message of hope and strength in the new songs on this album. This is probably my most personal album yet.”

Next step
With this last album, the band is ready to conquer the rest of the world. Last year they carefully took the first steps with performances in London and other places in Europe (for example the festival Deep in the Woods). Everywhere they played, the audience’s response was similar: there was dancing, cheering, and people felt connected by this message of love. Very promising for the 28 September concert of Michelle David & The Gospel Sessions in De Oosterpoort!