Lets Radiokoor

Lets Radiokoor

Het magische Miserere van MacMillan

Lets Radiokoor

Het magische Miserere van MacMillan

  • Zaterdag 29 maart 2025
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zaterdag 29 maart 2025
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 20:15 start of event
  • (Times are subject to change)

De Schotse componist James MacMillan schreef in 2009 een nieuw Miserere voor de Sixtijnse Kapel, met de beroemde versie van Allegri als inspiratiebron. Prachtig hoe hij oude en moderne muziek verweeft tot een hemels klanktapijt. Daarnaast brengt het wereldberoemde Lets Radio Koor werk van onder anderen Mendelssohn en van hun internationaal bejubelde cd Penderecki: Sacred Choral Works.

Miserere mei, Deus (God, wees mij genadig): het is de aanhef van de boetepsalm van David, door vele componisten – uit het verre en nabij verleden én uit het heden – op prachtige wijze op muziek gezet, als roep om vergeving, troost en verlossing in donkere tijden. Het is de rode draad dit concert, waarin het Lets Radiokoor je meeneemt op een spirituele reis. Sinds 1992 wordt het ensemble geleid door twee grote namen uit de koormuziek: Sigvards Klava was tot eind 2023 chef-dirigent en artistiek leider, bijgestaan door tweede dirigent, Kaspars Putnins. Vanaf 2024 zijn hun rollen gewisseld.

Programma
Mendelssohn: Sechs Sprüche op. 79
Mendelssohn: Psalm 2, Warum toben die Heiden op. 78 nr.1
Penderecki: Song of Cherubin
Penderecki: Miserere
Penderecki: Agnus Dei
      — pauze —
Pärt: Triodion
Schnittke: Three Sacred Hymns
MacMillan: Miserere

Podcast: Discover the Classics

Podcast: Discover the Classics

Meer achtergrondinformatie? Luister dan ook naar onze podcast over verschillende periodes van de klassieke muziek door Yvonne van den Berg, oud-programmeur Klassiek van Spot Groningen.

Scottish composer James MacMillan wrote a new Miserere for the Sistine Chapel in 2009, using Allegri’s famous version as inspiration. Wonderful how he weaves ancient and modern music into a heavenly tapestry of sound. In addition, the world-renowned Latvian Radio Choir performs works by Mendelssohn and others and from their internationally acclaimed CD Penderecki: Sacred Choral Works.

Miserere mei, Deus (God, have mercy on me): it is the opening line of David’s penitential psalm, beautifully set to music by many composers – from the distant and near past as well as the present – as a cry for forgiveness, comfort and redemption in dark times. It is the common thread this concert, in which the Latvian Radio Choir takes you on a spiritual journey. Since 1992, the ensemble has been led by two big names in choral music: Sigvards Klava was chief conductor and artistic director until the end of 2023, assisted by second conductor, Kaspars Putnins. From 2024, their roles changed.