LeineRoebana

LeineRoebana

Sweet Demon

LeineRoebana

Sweet Demon

  • Zaterdag 8 december 2018
  • Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 19:15: Stadsschouwburg gaat open
  • 19:45: Zaaldeuren open
  • 20:15: Aanvang voorstelling
  • 21:20: Einde voorstelling
  • (Tijden onder voorbehoud)

Onstuimige dans van vijf onvermoeibare mannen

‘Sweet Demon’ is een dansvoorstelling zonder muziek. Het laat de muzikale expressie van het danserslichaam zien: ook zonder klank is het danserslichaam muziek. Georganiseerd geluid wordt georganiseerde beweging. En bewegen doen de vijf mannen in ‘Sweet Demon’ met overgave. Ze geven ziel en lichaam voor hun passies en obsessies. Ze laten uitersten zien tussen verstand en passie, vrolijkheid en somberheid, uitputting en verstilling vervloeien. Gaandeweg ontstaat er een indringend en liefdevol beeld van liquid gender; het idee dat de tegenstelling mannelijk/vrouwelijk niet zo gebeiteld is als ze lijkt. Laat u meeslepen en op het verkeerde been zetten door de onstuimige dans van de onvermoeibare mannen.

Publieksonthaal

Publieksonthaal

Maak kennis met de dansers, choreografen, musici en de inspirerende demonen! Een half uur voor aanvang van de voorstelling gaan de zaaldeuren open voor het publieksonthaal. De makers vertellen over het maakproces en beantwoorden vragen.

de Volkskrant over ‘Sweet Demon’

“In de voorstelling ‘Sweet Demon’ van LeineRoebana spelen vijf dansers met de rekbaarheid van het concept muziek. Ze dragen zelf hun klokjes en speakers over het podium. Uit de geluidsboxjes klinkt van alles, ritmisch, in het Engels: herinneringen aan jeugdige beledigingen over een te vrouwelijke stem, een geordende rij dagelijkse overpeinzingen (…) of gitaarmuziek van Steve Reich. (…) “Een liefdevol beeld van liquid gender”, noemt de flyer van ‘Sweet Demon’ dit. Op toneel oogt dat vooral als een vitaal kwintet vol liefdevolle branie. Speels, levendig, divers en blijmoedig. (…) Andrea Leine en Harijono Roebana (…) zetten de spotlights op jonge dansers die een brutale draai geven aan hun bewegingstaal van scherpe hoeken, golvende cirkels en lange lijnen. Én op hoe deze dansers alles als muziek gebruiken, door een palet aan geluiden te laten resoneren in hun lichaam: het lijf als beweeglijke speaker.”

Andrea Leine en Harijono Roebana

LeineRoebana is het dansgezelschap van Andrea Leine en Harijono Roebana dat in 1994 internationaal doorbrak. Sindsdien nemen ze een belangrijke plaats in het dansveld in. Zag Pina Bausch dans als theater, voor LeineRoebana schuilt de kracht van dans in haar overeenkomsten met muziek. Samenwerkingen met musici, zoals violiste Liza Ferschtman (Smell of Bliss), componist Iwan Gunawan (GhostTrack, LIGHT), zangeres Claron McFadden (Merg, GAP) en vele anderen zijn daarvan het dankbare en succesvolle gevolg.

Meer informatie op www.leineroebana.com

“Een vitaal kwintet vol liefdevolle branie. Speels, levendig, divers en blijmoedig.”

★★★★ de Volkskrant

“Ondanks het feit dat er geen live muzikanten zijn, is ook dit een heel muzikale LeineRoebana-voorstelling waarin microfoons, speakers, stemmen en composities overal in de fysieke en mentale ruimte de eb en vloed van het gebeuren vormen en de dansers hun eigen muzikaliteit vloeiend tonen.”

Theaterkrant

“Spelen met de stijl en energie van beweging.”

★★★ NRC Handelsblad

Choreografie: Andrea Leine en Harijono Roebana | Dans: Uri Eugenio, Michael Sastrowitomo, Rob Polmann, Andrea Pisano, Timon de Ridder.

Compelling and seductive
Following the grand jubilee performance ‘Light’, LeineRoebana presents a new show this season: ‘Sweet Demon’. Andrea Leine and Harijono Roebana’s choreography is danced by a male-only cast, which gives shape to contradictions and ambiguities, exhaustion and placidity, cheerfulness and sadness, mind and passion with head and heart. The demons and greats that have inspired the duo’s dances over the years are lovingly embraced in ‘Sweet Demon’: theatre maker Richard Foreman, composer Carlo Gesualdo and choreographers Trisha Brown and Pina Bausch. This results in a performance that is compelling, seductive, and misleading.